Novinky

 • Informace o probíhajícím natáčení

  Milé maminky,

  v naší porodnici právě probíhá natáčení nového pořadu ve spolupráci s TV Nova. Natáčení se týká pouze maminek, které mají o spolupráci na pořadu zájem a mají uzavřenou platnou smlouvu o natáčení. Maminky, které se projektu účastnit nechtějí a nechtějí být natáčeny, mohou bez obav přijít do naší porodnice, aniž by byly natáčeny nebo byl jejich porod zaznamenáván.

 • Nová možnost léčby hyperaktivního močového měchýře!

  Urogynekologické pracoviště GPK nabízí ženám s nechtěným únikem moči novou možnost léčby hyperaktivního močového měchýře – aplikace botulotoxinu do jeho stěny. Jedná se o indikovanou léčbu v případě, že pacientka netoleruje farmakoterapii či tato léčba u ní není dostatečně účinná. Lékaři-specialisté byly vyškoleni na mezinárodním akreditovaném pracovišti v Lublani ve Slovinsku.

  Pro tento typ inkontinence rovněž již dva roky nabízíme pacientkám neuromodulaci močového měchýře, která je prováděna ve spolupráci s MUDr. Holečkovou na neurochirurgické klinice.

 • Den otevřených dveří Gynekologicko-porodnické kliniky

  Gynekologicko-porodnická klinika má otevřené dveře nejen pro své pacientky, ale i pro kolegy z oboru, soukromé gynekology celého regionu. 8.září 2016 se uskutečnilo první setkání, jehož cílem bylo představit privátním kolegům chod celé kliniky, včetně moderního vybavení. Více zde.

 • Poděkování

  Vážený pane docente,
  ráda bych Vám touto cestou sdělila, že jako nedávná pacientka oddělení G1B Gynekologicko-porodnické kliniky jsem byla mimořádně spokojena s přístupem, chováním, ohleduplností a vstřícností lékařů a zdravotních sester na tomto oddělení. Hospitalizace sama o sobě znamená pro člověka méně sympatické období života a po psychické stránce je důležité, jak se k pacientům chová personál nejen z odborného, ale i lidského hlediska. Moje zkušenost říká, že na G1B pracuje skvělý tým, díky němuž jsem toto nelehké období svého života prožila v příjemné atmosféře a v jistotě, že lékaři a sestry dělají maximum pro to, abych se na oddělení cítila dobře. Tímto přístupem docílili toho, že na svůj pobyt na oddělení G1B budu vždy vzpomínat s vděčností a úctou k jejich nelehké práci. Posílám touto cestou všem na oddělení G1B upřímné poděkování a přeji všem hodně sil v plnění jejich jedinečného poslání. Zvláštní poděkování patří jmenovitě doc. MUDr Vladimíru Kališovi PhD a doc. Jiřímu Boudovi PhD.

  S vděčností a upřímnými pozdravy,

  S. S.
  Karlovy Vary

 • Poděkování fotografce Ivce Váchové

  Celý tým lékařů a porodních asitentek GPK děkuje Ivce Váchové za veškerý čas, který nám věnovala při pořizování fotografií zachycujících každodenní běh života na porodnici a gynekologii.