Den otevřených dveří Gynekologicko-porodnické kliniky

Očekávané narození dítěte přináší mnoho otázek. Jak se mám připravit na porod? Jaký bude jeho průběh? Mohu si vzít s sebou doprovod? Co si mám vzít s sebou do porodnice?

Zásadní je ale pro budoucí rodiče i výběr toho nejvhodnějšího zdravotnického zařízení. Přijďte si prohlédnout porodnici FN Plzeň v rámci Dne otevřených dveří Gynekologicko-porodnické kliniky a „oslavit“ společně s námi 15 let této kliniky v lochotínském areálu FN Plzeň.

V pondělí 5. září 2022 v odpoledních hodinách přiblíží lékaři a porodní asistentky registrovaným zájemcům práci zdravotnického personálu, provedou vás porodním sálem a zodpoví všechny vaše dotazy týkající se těhotenství a porodu (registrace možná zde).

Přátelskou atmosférou, intimním prostředím a respektem k rodičce zajistíme mamince pocit bezpečí a jistoty, které jsou základem pro přirozený porod.
Bližší informace o porodnici najdete zde

Na setkání se těší Tým Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň.