OTEC U PORODU

Od 20. dubna 2020 od 12:00 je umožněna přítomnost otce u porodu, nebo jiného osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti, za těchto podmínek:

Přítomná osoba u porodu:

· musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění,

· umožní zaměstnancům Gynekologicko-porodnické kliniky změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor porodnice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k porodu,

· nesmí být v karanténě,

· musí mít celou dobu pobytu v budově Gynekologicko-porodnické kliniky roušku, ochranný jednorázový oděv a bude dodržovat nastavená hygienická pravidla,

· 1 hodinu po porodu opustí porodní sál.

 

Zodpovědnost za poskytování zdravotní péče má poskytovatel zdravotní péče, tzn. FN Plzeň. V současnosti jsou Gynekologicko-porodnická klinika a Neonatologické oddělení jediným vysoce specializovaným a akreditovaným centrem na západě Čech a v případě nákazy pacientek či zaměstnanců těchto pracovišť by mohlo být výrazně omezeno, či zamezeno, poskytování péče o maminky a jejich miminka. Role Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení je nezastupitelná, poskytují péči pro většinu pacientek a rodiček v krajích na západě Čech.

 Děkujeme za pochopení.

 

 

 

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ ŽENY V ÉŘE COVID-19

(Informace platné k 14.3.2020 vypracované: Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA)

V České republice porodí za rok přibližně 110 000 žen, denně proběhne tedy kolem 300 porodů. Donošené těhotenství trvá 280 dnů, tzn. že v každém okamžiku je v ČR přibližně 85 000 žen v různém stadiu těhotenství.  

Sdělovací prostředky a média se ve svém zpravodajství věnují popisu obecné situace, které jsou velmi znepokojující. Dá se předpokládat, že těhotné ženy jsou těmito obecnými informacemi o COVID-19 znepokojeny ještě více, neboť zvýšený zájem o vlastní zdraví a pocit zvýšené zodpovědnosti je v době těhotenství a mateřství zcela přirozený. Některé ženy jsou samozřejmě znepokojeny méně, některé více, ale mnohé jsou naprosto vyděšené, čehož jsme svědky při své práci.  Často jsou ještě více znepokojeni partneři a rodinní příslušníci. 

Sepsal jsem tedy pár zásad. Je to trochu delší, ale je to v heslech a je tam v podstatě vše základní.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážené a milé těhotné ženy a rodičky, 

smyslem tohoto příspěvku je podat Vám a vašim rodinným příslušníkům, informace o rizicích  COVID-19 v těhotenství, přičemž v žádném případě nechci tímto situaci kolem COVID-19 nijak bagatelizovat. Panika může ale napáchat mnoho škody.

Epidemiologická situace 

 • Epidemiologická situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů – např. ze stránek Ministerstva zdravotnictví 
 • Přes obrovské počty nakažených pacientů ve světě, bylo popsáno jen několik málo desítek těhotných žen s nemocí COVID-19 
 • Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí matky, plodu ani novorozence po porodu v souvislosti s COVID-19
 • Zdravé ženy (mezi které patří většina těhotných v ČR) nejsou k nákaze virem náchylnější než běžná populace 
 • Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (výrazně oslabená imunita, rakovinné onemocnění, chronické postižení plic apod.)
 • Je vhodné mít na paměti, že pravděpodobně existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet

 

Přenos viru

 • Virus se šíří z člověka na člověka přes dýchací cesty kapénkami, přes kontaminované povrchy a přes spojivky dotykem kontaminovaných rukou
 • Virus byl nalezen ve stolici a v poševním sekretu, tato cesta přenosu viru na plod v průběhu porodu nebyla ale prokázána 
 • Podle dosavadních údajů se virus velmi pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentován byly jen 1-2 případy), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu novorozence s matkou

 

Vliv na těhotnou ženu a rodičku

 • Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost a horečka 
 • Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), se vyskytují hlavně u rizikové populace - starší lidé, lidé s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic 
 • Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky (v Číně) ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila 

 

Vliv na časné těhotenské komplikace 

 • T.č. nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu v časném stádiu těhotenství
 • Nejsou žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad v důsledku styku s virem 
 • Je nicméně nutno říci, že virová onemocnění obecně rizika těchto komplikací zvyšují, je tedy na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním 
 • Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu

 

Péče o rodičku a novorozence při a po porodu

 • Péče u porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
 • Nedoporučuje se izolovat novorozence a rodičku po porodu. Doporučení z Číny z úvodní fáze současné epidemie bylo opačné a byla doporučena izolace novorozence po dobu 14 dnů.  V individuálních případech musí být zváženy rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod. 
 • Při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u 6 případů) nebyla potvrzena přítomnost viru 
 • Největším rizikem u kojení tak je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami     Výhody kojení převažují rizika spojená s izolací novorozence             Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady: 
  • Hygiena rukou před dotýkáním se dítěte o Nosit masku o V případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci

 

Jaká jsou tedy hlavní rizika a výzvy spojené s COVID-19 na porodnických pracovištích? 

 • Největší výzvou je kontrola přenosu choroby z osoby na osobu a zabránění rozvoje infekce mezi zdravotníky a její následné rozšíření!!! 
 • Rozšíření nemoci mezi zdravotníky a následná opatření (nemocní zůstanou doma a osoby v kontaktu s nimi zůstanou v karanténě) by mohlo vést k problémům s personálním zajištěním chodu porodnic a neonatologických oddělení, zejména těch menších 
 • Nejedná se o strašení, ukázkou budiž situace v porodnici ve Frýdku Místku, která byla z karanténních důvodů na 14 dnů zavřena 
 • Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená jednotlivými nemocnicemi

 

Obecné doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19 

 • Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Pacientky by měly kontaktovat 112 nebo informační linka 1212, kde jim budou podány další informace
 • Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi 
 • Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme: 
  • dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
  • kontaktovat linku 112 a porodnici telefonicky na tel.: 377 105 234 (porodní sál), 377 105 254 (akutní ambulance)
  • dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní maskou 
  • po příjezdu do areálu nemocnice: opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky 
  • nevstupovat svévolně do prostoru ambulancí (pavilon R), zazvonit u vchodu do ambulancí a vyčkat příchodu sestry
  • při příchodu Vám bude změřená teplota a odebraná infekční anamnéza, pak bude rozhodnuto o dalším postupu

 

 

as. MUDr. Vladimír Korečko

Vedoucí   perinatologického centra

Gynekologicko-porodnické kliniky 

Fakultní nemocnice Plzeň