Předporodní kurzy a cvičení pro těhotné

Od 24. 5. je opět možné navštěvovat naše předporodní kurzy a cvičení pro těhotné.

K účasti na předporodním kurzu je nutné doložit doklad o absolvování RT-PCR nebo POC antigenního testu ne starší než 48 hod nebo doklad o proběhlé aplikaci 1. dávky očkování, od které uplynuly minimálně 3 týdny nebo doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní.