Postgraduální vzdělávání

 

 • Studenti Lékařské fakulty - Porodnická akademie -  Je dobrovolnou aktivitou studentů Všeobecného lékařství se zvláštním zájmem o Gynekologii a porodnictví. Vybraní studenti zapojení do akademie se mohou zdokonalovat ve svých praktických i teoretických dovednostech přímo na porodním sále. Pod vedením kvalitních lékařů sloužících na porodním sále jsou zapojeni do praxe v rámci nočních služeb na GPK. Ostatní studenti mají možnost se účastnit praktických workshopů na různá témata, kde se mohou zdokonalovat ve svých praktických dovednostech. Tyto workshopy jsou pro ně organizované 4x ročně. Studenti porodnické akademie mají mnohem větší šanci na uplatnění po dokončení svého studia. Porodnická akademie je studenty oblíbená a všeobecně velmi dobře přijímaná. Je pro studenty 3 až 6. ročníků LF. V případě zájmu a k získání bližších informací napište na rusavyz@fnplzen.cz nebo kubickovai@fnplzen.cz
 • Vědeckovýzkumná činnost GPK: Gynekologie a porodnictví je neustále se vyvíjejícím oborem dle vývoje společnosti i s postupem nových metod a poznatků vědy. Klasické porodnictví spoléhající na smysly a dovednosti porodníka bylo vystřídáno porodnictvím moderním využívající ve větší míře přístrojovou techniku, moderní postupy a možnosti ukončení těhotenství. Gynekologická operativa ale i možnosti farmakoterapie se konstantně vyvíjejí. Vědecké poznatky i možnosti moderní techniky neustále vedou ke snižování invazivity gynekologických operací a nové molekuly umožňují kvalitnější léčbu s menšími riziky a nežádoucími účinky.

  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plzni se v zásadní míře podílí na rozvoji poznatků v oboru Gynekologie-porodnictví v celém jeho rozsahu. Spektrum vědecké práce je velice široké od modelování deformací pánevního dna v průběhu vaginálního porodu či molekulární genetiku ovariálního karcinomu, až po srovnání a vývoj metod rekonstrukce pánevního dna. Ve své výzkumné práci klinika spolupracuje s řadou dalších odborností klinické i experimentální medicíny, ale i vědeckými disciplínami relativně vzdálenými lékařským vědám. Blízká vazba GPK k Biomedicínskému centru a i geografická blízkost Západočeské Univerzity takovou spolupráci umožňují.

  Klinika je dostatečně personálně vybavena erudovanými vědeckými i pedagogickými pracovníky. Pracovníci kliniky jsou řešiteli četných vědeckých projektů na poli klinického i základního výzkumu. Řada vědeckých výstupů a úspěchů pracoviště vznikla a vzniká za podpory grantů a podpory formou jiných mezinárodních i vnitrostátních projektů ve všech hlavních odvětvích oboru, tj. onkogynekologie, urogynekologie, perinatologie a reprodukční medicíny. O ohlasech vědecko-výzkumné činnosti svědčí publikační a citační výstupy v respektovaných databázích (WoS, SCOPUS). Mezi konkrétní směry výzkumu patří například:

  * výzkum nádorových markerů (Institucionální výzkum FN Plzeň, mezinárodní CEEGOG studie)

  * studie adenokarcinomů děložního hrdla (mezinárodní studie CEEGOG, Institucionální výzkum FN)

  * rozvoj technik mapování sentinelových uzlin (studie GROINSS V II)

  * vaginální porod po císařském řezu – GAUK

  * laparoskopická rekonstrukce pánevního dna s pomocí nevstřebatelného implantátu

  * (institucionální podpora LF UK Plzeň - PRVOUK P36)

  * operace pánevního dna a sexualita ženy (PRVOUK P36)

  * modelování deformací pánevního dna v průběhu vaginálního porodu a vlivu porodnických intervencí (Projekt INTERREG V-A a PRVOUK P36)

  * ergonomie chránění hráze (Projekt INTERREG V-A)

  * Prevence poruch pánevního dna (Projekt BYCZ01-014 realizovaný v rámci programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027

   Zapojení do mezinárodní spolupráce: Pravidelná organizace dvoudenního workshopu o porodním poranění hráze s největšími světovými odborníky na danou problematiku (PEERS) – Zpravidla dvoudenní workshop, který kromě živě a aktuálně podané teorie nabízí účastníkům možnost praktického nácviku chránění hráze na modelech, ultrazvukového zhodnocení poranění análního svěrače, správné sutury epiziotomie na zvířecím modelu i sutury poranění análního svěrače na prasečích sfinkterech. Kromě pracovníků LFP workshop vedou přední odborníci pro danou problematiku z Norska, Finska, Velké Británie, Holandska a Francie. Workshopy mají velmi kladný ohlas u účastníků a byly pořádány na četných místech v Evropě i Blízkém východě.

   Perineal Trauma – Prevention Education, Evaluation Repair & Scanning Blended Learning Course (PEERS+) - Kurz pro studenty medicíny týkající se porodního poranění matky a jeho prevence. Kurz využívá metod blended learning a je organizovaný 4 partnerskými univerzitami v rámci 4EU+ (Univerzita Karlova, Sorbonne, Univerzita v Miláně, Varšavská Univerzita)

   Organizace jednodenního workshopu laparoskopické sakrokolpopexe s mezinárodní účastí – workshop pořádaný na GPK nabídl účastníkům výrazný teoretický základ i potřebné praktické dovednosti v podobě laparoskopického šití na trenažeru pro provedení laparoskopické rekonstrukce pánevního dna s pomocí síťky. Workshop byl velmi výrazně kladně hodnocen a výrazně zvýšil frekvenci provádění této operace v České republice. Kromě pracovníků LFP se na něm účastnili odborníci z oboru z Francie a Belgie.

   Spolupráce s klinikou Geoffroy Staint-Hilaire v Paříži – pěti měsíční pobyt pracovníka GPK. Výsledkem spolupráce bylo 6 publikací v časopise s impakt faktorem, společné pořádání workshopu a navázání spolupráce v podobě společného projektu.

   Organizace či participace na mezinárodních workshopech:

  Episiotomy. 19th PEERS workshop. 16.11.2017. Riga. Latvia.

  The role of manual perineal protection in prevention of severe perineal trauma. 16.3.2018. Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenia.

  Biomechanical principles in perineal protection. 21st PEERS workshop. 17.3.2018. Ljubljana, Slovenia.

  Episiotomía: a quién, cuándo, cómo y dónde. 24th PEERS workshop. 20.-21.9.2018. Malaga, Spain.

  Sutura continua de lesiones de 2º grado i episiotomía. Modelo animal. 24th PEERS workshop. 20.-21.9.2018. Malaga, Spain.

  Biomechanical principles in perineal protection. 26th PEERS workshop. 12th EUGA Scientific Meeting. 16.10.2019. Tel Aviv, Israel.

  Minimally invasive surgery for prolapse repair. 3nd Tabriz International Functional Urology, ICS-TIFU conjunction course. 6th November 2019, Tabriz, Iran.

  Debate: Abounding mesh use in POP logical or emotional. 3nd Tabriz International Functional Urology, ICS-TIFU conjunction course. 7th November 2019, Tabriz, Iran.

  Panel: Complication of pelvic floor reconstructive surgery. 3nd Tabriz International Functional Urology, ICS-TIFU conjunction course. 7th November 2019, Tabriz, Iran.

  Laparoskopická hysteropexia. Operačný kurz laparoskopickej hysteropexie. Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. 16. decembra 2019, Trenčín, Slovakia.

  Episiotomy and perineal trauma, Classification. 27th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. July 7-10, 2021. Warsaw, Poland.

  Manual perineal protection; the know how and know why. 27th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. July 7-10, 2021. Warsaw, Poland.

  Perineal mapping. 27th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. July 7-10, 2021. Warsaw, Poland.

  Episiotomy and perineal trauma, Classification. 28th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. August 4-7, 2021. Milan, Italy.

  Manual perineal protection; the know how and know why. 28th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. August 4-7, 2021. Milan, Italy.

  Perineal mapping. 28th 4EU PEERS+ workshop. Perineal trauma: Prevention, Education, Evaluation and Repair. August 4-7, 2021. Milan, Italy.

   

 • Výzkum a vědecká spolupráce

  2016 - 2020

  Institucionální výzkum MZ ČR,

  VZ Gynekoonkologie – č. projektu 9603.

  1. dílčí projekt: "Stratifikace rizikových skupin pacientek s endocervikálním adenokarcinomem děložního hrdla, založená na vzorcích invazivního růstu".

  2,. dílčí projekt: "Metylace vybraných tumor-supresorových genů u žlazových lézí děložního hrdla".

  Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2021 - dosud

  Grant AZV NU20-09-00174

  Význam genetického profilu ovariálního karcinomu v prevenci vzniku, rozvoje a suboptimální léčebné odpovědi onemocnění .

  Principal Investigator of the Site: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

  Hlavní řešitel - RNDr. Radka Václavíková, SZÚ Praha.

   

  2021 - dosud

  Institucionální výzkum MZ ČR

  VZ Gynekoonkologie – č. projektu 9603.

  dílčí projekt: Role cytologie, HR HPV testace a metylace tumor-supresorových genů u žlazových lézí děložního hrdla.

  Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  Mezinárodní studie – hlavní řešitelé a spoluřešitelé

  2021 - dosud

  Study on Methylation Signature for Early DEteCtion of Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma (DECSTIC)

  Hlavní řešitel - Paul Speiser, Prof.MD, Medical University of Vienna.

  Principal Investigator of the Site: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2021– dosud

  GROINSS V-III. - investigate the effectiveness and safety of chemoradiation in patients with a macrometastasis (>2mm) in the SN

  Hlavní investigátor ve studii: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2020 – dosud

  OSNA: Molecular Detection of Metastases in Lymph Nodes

  Hlavní investigátor ve studii: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2017 - dosud

  CEEGOG - mezinárodní studie

  1/ Risk stratification system for endocervical adenocarcinoma based on tumor pattern and its clinical outcomes

  Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

  Spoluřešitelé: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D. - GPK, LF UK a FN Plzeň , MUDr. Ondřej Ondič ŠÚP FN Plzeň

   

  2017 – dosud

  PRIMA/TESARO: A Study of Niraparib Maintenance Treatment in Patients With Advanced Ovarian Cancer Following Response on Front-Line Platinum-Based Chemotherapy

  hlavní investigátor ve studii: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.

   

  2016 – dosud

  RSS – EAC – PAT: The Risk Stratification System for endocervical adenocarcinoma based on tumor pattern (CEEGOG ACADEMIC TRIALS)

  Hlavní investigátor: prof.MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2015 – dosud

  LUSTIC (Lavage of the Uterine Cavity for the Diagnosis of Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma)

  Spolupráce - Allgemeines Krankenhaus Wien

  Hlavní řešitel: Prof. Paul Speiser, MD.

  Spoluřešitel: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK LF UK a FN Plzeň

   

  2014 – dosud

  (LUDOC II.) Lavage of the Uterine Cavity for the Diagnosis of Ovarian and Tubal Carcinoma – Study of Sensitivity and Specificity

  Spolupráce - Allgemeines Krankenhaus Wien

  Hlavní řešitel Prof. Paul Speiser, MD.

  Spoluřešitel: prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D., GPK