Ultrasonografické centrum

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Pavel Vlasák, Ph.D. 

Telefon:   377 105 270
 

Rozpis ambulance:

 USG 1 ( Perinatologický ultrazvuk -  vchod R)

Pondělí:  11,00 - 14,00 - perinatologický USG, včetně screeningu I. a II. trimestru
Úterý:      8,00 -  11,00   - indikační seminář pro benigní gynekologické onemocnění
               11,00-  14,00  - perinatologie včetně screeningu I. a II. trimestru
Středa:    7,00 -  9,00    - perinatologie, včetně screeningu I. a II. trimestru
                9,00-  14,00   - poradna pro rizikové gravidity
Čtvrtek:  7,00 -   12,00   - poradna pro rizikové gravidity
              12,00-  14,00  -  perinatologie, včetně screenigu I. a II. trimestru
Pátek:     7,30 -  11,00  -  laparoskopická a dětská poradna
              11,00 - 13,00-    perinatologie, včetně screeningu I. a II. trimestru
 
USG 2 ( Ultrazvuk GIA  - vchod P, 3.p. )
 
Čtvrtek:   12,00- 14,00 poradna pro rizikové gravidity
 
USG 3 ( Onkogynekologický ultrazvuk - 377 105 270 vchod P, - 2 . p.) 
 
pondělí:  7,30 - 13,00   -  onkogynekologie /liché týdny/
                                     -  ambulance pro dědičná onemocnění (ADO) / sudé týdny/
Úterý :    8,00 - 10,00   - sexuologie 
              10,00 - 14,00  - endokrinologie 
Středa:  11,00 - 14,00  - prenatální poradna 
Čtvrtek   8,30 -  11,30   - onkogynekologie 
              12,00 - 14,00  - prenatální poradna
Pátek     8,00  -  11,00  - onkogynekologický indikační seminář
              11,00 - 13,00 - laparoskopická a dětská poradna  

 

V ultrasonografickém centru Gynekologicko–porodnické kliniky, které se nachází v ambulantním traktu (vchod R) a v -2 patře lůžkového traktu (vchod P),  jsou prováděna ultrazvuková vyšetření jak v průběhu gravidity, tak i gynekologická vyšetření. Tato vyšetření jsou prováděna na špičkových přístrojích fy  GE Voluson E10 a Samsung.

V průběhu gravidity nabízíme jak  screeningové USG vyšetření ve všech trimestrech těhotenství, tak i superkonziliární USG v případě zjištění vrozené vývojové vady u plodu, dále vyšetření u vícečetného těhotenství, při poruchách růstu plodu, při riziku vzniku anemie plodu při výskytu protilátek  či při jakémkoliv patologickém průběhu gravidity.  Úzce spolupracujeme s privátními gynekologickými ordinacemi v regionu i mimo region, s Ústavem lékařském genetiky FN i s ostatními externími genetickými ordinacemi a ústavy.  Je možné provést foto plodu zdarma.

Dále provádíme screeningové vyšetření na stanovení rizika Downova syndromu v I. trimestru (měření šíjového projasnění a zhodnocení biochemických markerů) screening preeklampsie (riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství) dle standardu stanoveného Fetal Medicine Foundation v Londýně a. Na USG pracovišti pracuje několik lékařů, kteří úspěšně obdrželi certifikáty této mezinárodně uznávané organizace.

V gynekologii provádíme kompletní spektrum gynekologických sonografických vyšetření včetně vyšetření v onkogynekologii, urogynekologii, dětské gynekologii či sexuologii.

Pacientky jsou objednávány k vyšetření telefonicky buď ošetřujícím gynekologem  nebo se objednávají na vyšetření samy  (doporučení ošetřujícího gynekologa je vhodné). Neodkladné stavy vyšetřujeme okamžitě i bez objednání.

 

.