Endokrinologická ambulance (č. 2)

Obsazení ambulance:

lékaři:
MUDr. Pavel Tomeš       TOMESP@fnplzen.cz
MUDr. Lukáš Prajka       PRAJKAL@fnplzen.cz
 
sestry:
Jana Fischerová
 
     
Rozpis ambulancí:   
 
Úterý:         10:00 – 14:00
Pátek:         8:00 - 13:00          

Nápň práce:

Ambulance gynekologické endokrinologie se zabývá celým spektrem hormonálních poruch od dětství až do období postmenopauzy. Ambulance se věnuje poruchám menstruačního cyklu, hormonálním poruchám vaječníků - stavům spojeným s nadprodukcí či naopak sníženou tvorbou některých hormonů (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinemie, předčasné ovariální selhání), kožním androgenním potížím. Poskytuje konzultace o užívání hormonální antikoncepce.

Ambulance se také věnuje komplexní léčbě endometriózy - zajišťuje její diagnostiku, farmakologickou a ve spolupráci s laparoskopickou poradnou i léčbu chirurgickou.

Součástí ambulance je i centrum klimakterické medicíny, které léčí akutní příznaky klimakteria a současně se i snaží předcházet následným degenerativním změnám organismu ženy.

Naše poradna spolupracuje s centrem asistované reprodukce, endokrinologickou ambulancí I. interní kliniky a osteocentrem FN Plzeň.

Diagnostické vybavení:

ultrazvuk, laboratorní metody

Užitečné odkazy: