Současnost

Od 3.9.2007 je gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň součástí nemocničního areálu na Lochotíně. Vybudováním nového pavilonu získala klinika špičkové zázemí srovnatelné s nejlepšími pracovišti v Evropě. Nová stavba je maximálně přizpůsobena požadavkům moderní mediciny a nárokům na pohodlí pacientek i jejich právě narozených dětí. Standardně nabízí takový komfort, jaký nemá v tuzemsku obdoby. Umístění v areálu FN dále zajišťuje bezprostřední návaznost na další medicinské obory.

Klinika patří co do počtu lůžek, zaměření, rozsahu činnosti a mezioborové spolupráce mezi největší pracoviště svého druhu v České republice. Má 133 lůžek a rozsáhlý ambulantní trakt.Je jedním ze 12 perinatologických center v ČR ustanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.V současné době na klinice pracuje 34 kmenových  lékařů, dále s klinikou spolupracuje 6 odborných externích lékařů a 2 lékaři pracují v Institutu reprodukční mediciny.  Dále klinika slouží jako onkogynekologické centrum a jako jediná v regionu koncentruje a provádí celé spektrum gynekologicko-onkologických operací. Dále plní zdravotnické úkoly regionálního a spádového pracoviště a slouží též jako výukové a výzkumné pracoviště LF UK v Plzni.

Gynekologicko-porodnická klinika se zabývá rovněž klinickým výzkumem a to především v oblasti patologie děložního hrdla, kde spolupracuje s pracovištěm AKH Univerzity ve Vídni. Významným projektem je též studie patologií pánevního dna v souvislosti s porodem. Na tomto projektu spolupracujeme s mnoha zahraničními pracovišti např.: Birmingham Women's Hospital a University of Birmingham (Velká Británie), Oslo University Hospital a Ulleval University (Norsko), University Hospital of North Staffordshire (Stoke-on-Trent, Velká Británie), Caremeau University Hospital (Nîmes, Francie), Ikazia Hospital (Rotterdam, Nizozemsko). Významným spoluřešitelem je i Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň. Klinika se též zabývá problematikou příčin sterility v celé její šíři, kde spolupracuje  s Lékařskou fakultou v Tel Avivu a s Lékařskou fakultou v Barceloně. Významným spolupracovníkem kliniky v rámci reprodukční mediciny je IVF Zentren Prof. Zech se sídlem v Bregenz v Rakousku.

V minulých letech bylo na gynekologicko-porodnické klinice obhájeno několik grantů a v současné době řešitelství nebo spoluřešitelství grantů pokračuje. Gynekologicko-porodnická klinika též významně podporuje studentskou vědeckou činnost. V r. 2010 klinika získala akreditaci The Europen Board and College of Obstetrics and Gynaecology -EBCOG. Po získání této akreditace a vzhledem k výsledkům své práce při splnění všech požadovaných kriterií byla klinika zařazena mezi akreditovaná pracoviště III.typu, což je nejvyšší možný stupeň akreditace pro další vzdělávání lékařů.