Výzkumné projekty

  • využití biomarkerů HE4 a CA125 k predikci myometriální invaze, velikosti tumoru a volbě terapie endometriálního karcinomu
  • vyhodnocení chování nádorového markeru HE4 ve follow-up pacientek s karcinomem ovaria a porovnání s tradičním nádorovým markerem CA125
  • brush cytologie z vejcovodů metodou LBC: proveditelnost metody a její dopad na screening karcinomu vaječníku
  • perioperační zpracování sentinelových uzlin u pacientek s gynekologickou malignitou metodou OSNA (one-step nucleic acid amplification)
  • retrospektivní vyhodnocení korelace vyšetření L1CAM ve vzorku z kyretáže, diagnostikující endometriální karcinom, s definitivním preparátem hysterektomie
  • perineální mapping