Urogynekologie

Urogynekologie je interdisciplinární obor, který vznikl v 60. létech minulého století.

Zabývá se managementem:

 • Poruch dolního močového traktu:
  • Močové inkontinence (nechtěného úniku moči)
  • Močové retence (problémů s vyprázdněním močového měchýře)
 • Prolapsu pánevních orgánů (sestupem) 
 • Anální inkontinence (nechtěného úniku tuhé, tekuté stolice či plynů)
 • Sexuologické problematiky spojené s gynekologickými problémy
 • Kombinovaných poruch pánevního dna po porodu

 

Diagnostické metody:

 • Urodynamické vyšetření
 • Cystoskopie
 • Ultrasonografie
 • Kultivační metody

 

Konzervativní léčba:

 • Farmakoterapie
 • Pesaroterapie
 • Fyzioterapie
 • Instilační terapie

 

Chirurgická léčba:

 • Terapie močové inkontinence
  • Suburetrální sling (páska)
   • Retropubická (TVT, TVT exact, …)                      (informovaný souhlas)
   • Transobturatorní (TVT-O, I-STOP, Monarc…)
   • Miniinvazívní (Miniarc, …)
  •  Burchova kolpopexe
  • Bulkamid                               

 

 • Terapie sestupu
  • Přední, zadní poševní plastika
  • Sakrospinální fixace
  • Vaginální síťkové metody (Prolift, …)
  • Abdominální sakrokolpopexe
  • Laparoskopická sakrokolpopexe
  • Oprava paravaginálního defektu

 

 • Terapie poruch pánevního dna vzniklých během porodu:
  • Operace pro porodní inkontinenci (viz výše)
  • Sutura řitního svěrače
  • Chirurgické úpravy episiotomie
  • Kosmetické a funkční potíže hráze (perinea)
  • Operační řešení úniku nahromaděného vzduchu z pochvy (Aerovagina)

 

Urogynekologická ambulance

Fyzioterapie: ambulance rehabilitace FN Plzeň

Anální manometrie: dr. Jana Koželuhová, tel.: +420  377 103 322, vchod B, 3. patro, oddělení gastroenterologie (sesterna)

Neuromodulace močového měchýře: Dr. Irena Holečková, tel.: +420 377 104 477, vchod F, 6.patro, neurochirurgie