Sál pro císařské řezy

Součástí traktu porodního sálu je operační sál, který je vyčleněný pro provádění císařských řezů. Tento operační sál je přímo propojen s jednotkou intenzivní a resuscitační péče neonatologického oddělení, čímž je zajištěna neodkladná péče zejména o vysoce rizkové novorozence.

Virtuální prohlídka operačního sálu k provádění císařských řezů: