CENTRUM INDIVIDUÁLNÍ PÉČE A RESPEKTUJÍCÍHO PORODU

CENTRUM INDIVIDUÁLNÍ PÉČE A RESPEKTUJÍCÍHO PORODU

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň zahájila letos v lednu jako první v kraji provoz Centra individuální péče a respektujícího porodu. Vedení porodu pouze porodní asistentkou využilo už přibližně 420 maminek. Vítají ale i další služby kliniky, např. předporodní kurzy, cvičení pro těhotné nebo nově konzultační poradnu.