Koronavirus

 • FN Plzeň od 20. dubna 2020 od 12:00 umožní přítomnost otce u porodu, nebo jiného osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti, za těchto podmínek:

  Přítomná osoba u porodu:

  · musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění,

  · umožní zaměstnancům Gynekologicko-porodnické kliniky změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor porodnice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k porodu,

  · nesmí být v karanténě,

  · musí mít celou dobu pobytu v budově Gynekologicko-porodnické kliniky roušku, ochranný jednorázový oděv a bude dodržovat nastavená hygienická pravidla,

  · 1 hodinu po porodu (čas, kdy přijde dítě na svět) opustí porodní sál.

   Zodpovědnost za poskytování zdravotní péče má poskytovatel zdravotní péče, tzn. FN Plzeň. V současnosti jsou Gynekologicko-porodnická klinika a Neonatologické oddělení jediným vysoce specializovaným a akreditovaným centrem na západě Čech a v případě nákazy pacientek či zaměstnanců těchto pracovišť by mohlo být výrazně omezeno, či zamezeno, poskytování péče o maminky a jejich miminka. Role Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologického oddělení je nezastupitelná, poskytují péči pro většinu pacientek a rodiček v krajích na západě Čech.

   

   

  Děkujeme za pochopení.

 • Vzhledem k pandemii koronavirové infekce a vyhlášenému nouzovému stavu jsme nuceni odložit veškeré neakutní konzultace a odborné výkony do doby zlepšení současných podmínek. Věříme, že tuto nenadálou situaci, která nás velice mrzí, pochopíte. Děkujeme.
 • Zákaz návštěv