Poděkování

Když jsem byla odeslána mým ošetřujícím lékařem na Gynekologicko porodnickou kliniku FN Plzeň k panu Doc. MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D, abych vyřešila svůj zdravotní problém, neměla jsem zrovna velkou radost. Zvláště proto, že mé závažné chronické neurologické onemocnění  vyžaduje zvláštní péči. Při indikační schůzce mě Doc. Kališ "vyrazil dech" nejen svým milým, sympatickým a zároveň vysoce odborným přístupem, ale i snahou mně vyjít vstříc v termínu hospitalizace a požadavku na ošetření navíc ( pomoc sester při napojení přístroje zajišťujícího mé fungování) a pokud možno i samostatným pokojem.
        Byla jsem mile překvapena i vlídným přijetím a ochotou sester na pooperačním lůžkovém oddělení GIB v přízemí kliniky. Nebyla jsem si jista, jestli se mi to nezdá, ale byla jsem na klinice, kde se lékaři a sestry starají o své pacienty trochu jinak, než se obvykle prezentuje. Nejsou mrzutí a naštvaní, ale šíří kolem sebe optimismus a dobrou náladu. Je obdivuhodné, jak při svém náročném a zodpovědném povolání čí spíše poslání dokáží lékaři a sestry  vytvořit kolem sebe příjemné prostředí s "přidanou hodnotou", která naše zdravotnictví tolik nestojí!
        Je pravděpodobné, že jsem se díky profesionalitě a přístupu lékařů a sester k pacientovi cítila v nemocnici příjemně a jistě i díky tomu jsem neměla při výkonu ani v průběhu hospitalizace žádné problémy a můj zdravotní stav byl tak dobrý, že jsem mohla být brzy propuštěna domů. Stále však vzpomínám na GPK v Plzni jako na špičkové pracoviště, kde se nezapomíná ani na potřebu pacienta cítit se v nemocnici příjemně. Za to bych ráda Vašim prostřednictvím kolektivu lékařů a sester této kliniky poděkovala a vyjádřila svůj obdiv.
 
 
                                                            Vděčná pacientka MT, Plzeň

 

 

Vážený pane primáři,

už je to pár měsíců (duben 2018) co mi byl u vás proveden císařský řez a narodila se mi  dcera, od té doby žiji s dluhem, že musím napsat alespoň písemné poděkování za péči a úžasně milý personál. Přiznám se, že jsem se na vaše oddělení po prvním porodu (2012) vůbec netěšila, zvažovala i porod v jiné porodnici, ale vzhledem k mým poporodním problémům po prvním porodu a doporučením císařského řezu jsem raději zvolila FN s tím, že tedy nebudu čekat milý, ochotný personál,  ale zase budu mít větší jistotu v profesionálně provedený zákrok, se kterým u vás máte řadu zkušeností. Jaké bylo moje překvapení, že kam jsem vstoupila, tak milý, empatický, usměvavý personál, který je ochoten pomoci jak jen je to v jejich silách, člověk si ani nemusí říkat, pomoc je mu sama nabídnuta,  byla to neuvěřitelná změna. Sestřičky jsou úžasné, obětavé a mají můj obdiv, a to ať gynekologické nebo na novorozeneckém.  Cítila jsem se u vás výborně, díky mé indispozici bylo i o moje miminko s velkou pomocí sestřiček skvěle postaráno, a obávaný delší pobyt rychle utekl.  Samozřejmě můj dík a obdiv patří i vám a vašemu týmu lékařů. Vedete to tam na výbornou!

S pozdravem a velkým díky I.M.

 

Vážený pane řediteli, v letošním roce jsem byla dvakrát hospitalizovaná ve vaší nemocnici, nejprve v lednu na chirurgickém oddělení (operace plic) a pak v březnu na Gynekologicko-porodnické klinice (G1B, gynekologická operace). Napsat Vám tento email jsem se rozhodla proto, abych se pochvalně vyjádřila nejen o vlastních operačních výkonech, které dopadly dobře a zbavily mě mých problémů, ale především o skvělém přístupu ošetřujícího personálu na obou pracovištích v nemocničním areálu na Lochotíně. Mimořádně spokojena jsem byla s chováním, ohleduplností a vstřícností na gynekologickém oddělení G1B. Hospitalizace sama o sobě znamená pro člověka méně sympatické období života a po psychické stránce je důležité, jak se k pacientům chová personál nejen z hlediska odborného, ale i lidského. Moje zkušenost říká, že na G1B pracuje skvělý tým, díky němuž jsem toto nelehké období (nelehké zejména proto, že se jednalo o druhou operaci v relativně krátké době a já jsem předtím několik desetiletí hospitalizována nebyla) prožila v příjemné atmosféře a s pocitem, ba jistotou, že lékaři a sestry dělají maximum pro to, abych se na oddělení cítila dobře. Tímto přístupem způsobili, že na svůj dvojí pobyt na Lochotíně budu vždy vzpomínat s vděčností a s úctou k jejich nelehké práci. Moc bych si přála, abyste týmům na chirurgii a zejména na gynekologii G1B jako nejvyšší autorita FN Plzeň tlumočil, je-li to možné, mé upřímné poděkování a uznání. Měla jsem z obou operací velký strach a personál na obou pracovištích mi do velké míry pomohl ho potlačit. Děkuji i Vám, neboť si myslím, že jako ředitel FN máte i Vy velkou zásluhu na tom, že plzeňská nemocnice je tak kvalitní. S upřímnými pozdravy S. S.

 

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala gynekologicko – porodnickému oddělení Vaší nemocnice a vyslovila hluboké uznání Doc. MUDr. Kališovi za úspěšně provedenou náročnou operaci. Na doporučení mé gynekoložky jsem se s mými poporodními problémy v roce 2015 nejdříve obrátila na Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí a poté (na jejich doporučení) na fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Bylo mi řečeno, že mi nemohou pomoci z důvodu operační úspěšnosti, která je u 30-40% pacientek pouze 10%. Byla jsem velmi zklamána a se svojí další manažerskou prací v hotelu jsem se začala loučit. Záchranou pro mě byla informace mé gynekoložky MUDr. Čejkové z K. Varů ohledně nových operačních metod, o kterých se dozvěděla na semináři Vašich doktorů. Domluvila mi schůzku s Doc. Kališem a jeho kolegy, a s nimi jsem naplánovali operaci na 28.4.2016. tato náročná operace dopadla dobře a následná rekonvalescence trvala 4 měsíce. Dnes mohu říci, že se můj zdravotní stav zlepšil o 90%, a že jste mi zachránili můj společenský a pracovní život. MOC jste mi pomohli! Vyřiďte prosím, pane řediteli poděkování panu Doc. Kališovi za perfektně provedenou operaci a za veškerou péči, která mi byla v tomto oddělení poskytnuta. Před několika dny jsem absolvovala ještě jednu doplňující gynekologickou operaci ve vaší nemocnici opět pod vedením Doc. Kališe a přístup lékařů a sestřiček byl stejně přátelský a empatický jako v minulém roce. Přeji Vám šťastnou ruku při výběru dalších takových spolupracovníků a hodně spokojených a vyléčených pacientů. Kéž by i v jiných zdravotnických zařízeních byl tak skvělý personál. S poděkováním Š. B.

 

Vážený pane primáři,
chtěla bych Vám alespoň touto cestou poděkovat za vše spojené s hospitalizací. Byla jsem s péčí všech vašich zaměstnanců velice spokojena, taktéž s výsledkem operace a se splněním přání jejího provedení.
Upozornit bych Vás ale, pokud to přijmete, chtěla na špatné těsnění sprchového koutu u pokoje č.14 a asi 13, voda při sprchování teče téměř po celé koupeně, pod WC, a k oběma dveřím. Zdá se mi to riskantní vůči pacientkám, a tedy případně i Vašemu postavení. Bylo třeba, abychom to po sobě hned vysušily, což jsme dělaly samy, pokud jsme si o pomoc neřekly a v pooperačním stavu to není příjemné.
Děkuji, s pozdravem K.

 

Vážený pane přednosto,
od 2.4.2017 do 8.4.2017 jsem byla hospitalizovaná na Vaší gynekologicko-porodnické klinice. Nemám velké zkušenosti s pobytem v nemocnici, naposledy jsem byla v nemocnici před cca 10 lety. O to větší strach jsem při nástupu měla. Bylo to pro mě psychicky velmi náročné. Možná i proto jsem ještě v den nástupu 2x zkolabovala.
Od prvních okamžiků mého pobytu jsem byla mile překvapena. Přístup všech Vašich pracovníků lékařů i sester byl velmi profesionální. Toto slovo nepopisuje správně, co chci říct, takže říkám více než profesionální. Dobrý profesionál si udělá svoji práci a tím pro něj vše končí. Na Vaší klinice jsem poznala, že Vaši zaměstnanci ve své práci odevzdávají ještě něco navíc. Po celou dobu jsem vnímala jen klidnou přátelskou atmosféru v dobře sehraném týmu.
Přála bych si, abych Vaši kliniku už nemusela navštívit, ale pokud k tomu dojde, určitě tam půjdu s jinými pocity, než při mé první hospitalizaci.
Buďte, prosím, tak laskavý a při vhodné příležitosti vyjádřete personálu, který mě ošetřoval moje velké poděkování.
Děkuji
B. H.

 

 Vážený pane docente,

ráda bych Vám touto cestou sdělila, že jako nedávná pacientka oddělení G1B Gynekologicko-porodnické kliniky jsem byla mimořádně spokojena s přístupem, chováním, ohleduplností a vstřícností lékařů a zdravotních sester na tomto oddělení. Hospitalizace sama o sobě znamená pro člověka méně sympatické období života a po psychické stránce je důležité, jak se k pacientům chová personál nejen z odborného, ale i lidského hlediska. Moje zkušenost říká, že na G1B pracuje skvělý tým, díky němuž jsem toto nelehké období svého života prožila v příjemné atmosféře a v jistotě, že lékaři a sestry dělají maximum pro to, abych se na oddělení cítila dobře. Tímto přístupem docílili toho, že na svůj pobyt na oddělení G1B budu vždy vzpomínat s vděčností a úctou k jejich nelehké práci. Posílám touto cestou všem na oddělení G1B upřímné poděkování a přeji všem hodně sil v plnění jejich jedinečného poslání. Zvláštní poděkování patří jmenovitě doc. MUDr Vladimíru Kališovi PhD a doc. Jiřímu Boudovi PhD.

S vděčností a upřímnými pozdravy,

S. S.
Karlovy Vary


 Dobrý den,

v termínu od 8. do 13. 1. 2017 jsem byla hospitalizována na oddělení G1B a ráda bych touto cestou poděkovala všem za příkladnou péči a profesionální přístup. Zvláště všem sestřičkám, které byly neustále usměvavé a ochotné pomoci. Ještě jednou obrovské díky všem! M. B.


 Dobrý den vážený pane řediteli,

před časem ve FN Lochotín rodila moje kamarádka a před rokem zase jiná. Ani od jedné z nich jsem na zdejší porodnici a především personál neslyšela nic dobrého. A právě toto je pro mne impuls k tomu, abych napsala těchto pár řádek. Já jsem na konci července (26. 7. 2016) ve Vaší nemocnici rodila také. Po těžkém a dlouhém porodu mám krásnou a zdravou holčičku E. Personál, zdravotní sestřičky a lékaři byli opravdu skvělí. Obdivuji jejich trpělivost a schopnost vcítit se do rodičky. Být jí při ruce, povzbuzovat a podporovat. I když byl se mnou u porodu partner, personál byl též velkou oporou. Vzhledem k tomu, že jsem rodila několik hodin, později jsem tlačila již bez kontrakcí a dá se říct, že jsem přišla o všechny síly, bez pomoci odborného personálu bych to "nedala". Opravdu jim patří mé velké dík a uznání. Nesmím opomenout ani sestřičky na šestinedělí. Poradí, vysvětlí, i když věřím, že jsem jim jako prvorodička - ze všeho vyjukaná, musela sem tam lézt občas na nervy, protože jsem se ptala na stejnou věc třeba i třikrát. Jsou to ženy na svém místě. (až možná na jednu, která nebyla příliš milá), ale kvůli tomu přeci člověk nemůže házet všechny do jednoho pytle. Proto mne zaráží nespokojenost jiných žen. A kudy chodím, říkám: "Já nemohu říct nic špatného, byla jsem nadmíru spokojená." (a že jsem v určitých věcech hodně náročná) Přeji Vám krásný a šťastný nový rok. S úctou L. V.


 Vážená paní inženýrko, vážený pane řediteli,

dne 29.1.2017 se nám na Gynekologicko-porodnické klinice narodila dcera Laura, chtěli bychom proto tímto dopisem velmi poděkovat za perfektní a profesionální péči, skvělý přístup a komunikaci a také za trpělivost. Největší pochvala a poděkování patří panu MUDr. Korečkovi a por.as. Šlehoferové, MUDr. Korečkovi i za předporodní péči a vstřícnost, je to profesionál na svém místě. Díky patří samozřejmě také Odd. šestinedělí, všem sestřičkám - těm dětským i gynekologickým a lékařům i lékařkám. S veškerou péčí a službami jsme byli maximálně spokojeni. Jelikož jsme oba lékaři, známe úskalí a náročnost péče o pacienty, ale zde jsem se cítila opravdu v nejlepších rukách. 

Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho stejně spokojených maminek, tatínků a miminek.

S pozdravem,

MUDr. J. R., MUDr. T. B.


Vážený pane docente,

ráda bych Vám touto cestou sdělila, že jako nedávná pacientka oddělení G1B Gynekologicko-porodnické kliniky jsem byla mimořádně spokojena s přístupem, chováním, ohleduplností a vstřícností lékařů a zdravotních sester na tomto oddělení. Hospitalizace sama  o sobě znamená pro člověka méně sympatické období života a po psychické stránce je důležité, jak se k pacientům chová personál nejen z odborného, ale i lidského hlediska. Moje zkušenost říká, že na G1B pracuje skvělý tým, díky němuž jsem toto nelehké období svého života prožila  v příjemné atmosféře a v jistotě, že lékaři a sestry dělají maximum pro to, abych se na oddělení cítila dobře.  Tímto přístupem docílili toho, že na svůj pobyt na oddělení G1B budu vždy vzpomínat s vděčností a úctou k jejich nelehké práci. Posílám touto cestou všem na oddělení G1B upřímné poděkování a přeji všem hodně sil
v plnění jejich jedinečného poslání. Zvláštní poděkování patří jmenovitě doc. MUDr. Vladimíru Kališovi PhD a doc. Jiřímu Boudovi PhD.

S vděčností a upřímnými pozdravy, S.S.
Karlovy Vary


 

Dobrý den,

Vážená paní doktorko (Karbanová), ráda bych Vás informovala, že jsem byla na kontrole u gynekologa Dr.Anděla a jizva po S.C. srostla díky Vaší perfektní práci skvěle. Sám Dr. Anděl před Vámi smekl (a nejel on), jak jste se o mě postarala. Ještě jednou moc děkuji, ač slova to nikdy nevyjádří. Zároveň máme po kontrole mozku Viktora u Dr.Dortové. Mozkové komory stále zvětšeny, ale rostou s věkem, tudíž pokud bude neurologický vývoj probíhat dobře jako dosud, nemělo by to Viktora nijak omezovat. S manželem i Viktorem moc děkujeme za vše, co jste pro nás udělala a přejeme i Vám hodně štěstí nejen v práci, ale i osobním životě! Pro mě už navždy zůstanete mým andělem.

S pozdravem M.M.


 

 

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat paní Sukové a sestřičce z neonatologického oddělení (bohužel si ze včerejšího dne nepamatuji její jméno) za předporodní kurz, kterým nás v období 30. 8. -20. 9. provedly. Na kurzu jsem se dozvěděla spousty zajímavých informací, díky zkušeným a vstřícným zdravotnicím a jejich k účastníkům kurzu přístupu jsem se přestala bát mnoha věcí spojených s porodem - celkově kurz hodnotím jako perfektní přípravu na mateřství. Těší mne, že podobné kurzy pořádáte a za sebe mohu říci, že kurz budu určitě všem nastávajícím maminkám ze svého okolí vřele doporučovat. Přeji hodně úspěchů a ještě jednou děkuji. H. P.


Dobrý den, chci touto cestou velmi poděkovat lékařům Gynekologicko - porodnické kliniky FN Plzeň Lochotín za vysoce odborný, skvělý a empatický přístup. Jmenuji se D. K. a byla jsem hospitalizována ve vaší nemocnici od 29. 6. 2016 do 5. 7. 2016 na G-1. Před operací jsem byla na indikačním semináři, kde mi byly navrhnuty možnosti řešení mého problému. Už tam jsem byla mile šokována empatickým a vstřícným jednáním MUDr. Kališe. Všechny dotazy mi srozumitelnou cestou vysvětlil a opravdu jsem odcházela s dobrým pocitem. Následná operace LSK Sakropolpopexe proběhla úspěšně a já opravdu vděčím MUDr. Kališovi a jeho spolupracovníkům, celému jeho týmu za to, že změnili můj život. Jsem vděčná, že jsem se dostala do jejich zdravotní a lidské péče. Moc děkuji. D K.

Touto cestou bych chtěla poděkovat za vzornou péči zdravotních sester na gynekologicko porodnickém oddělení a to zdravotním sestřičkám Sloupové, Včalové a Duchkové během mé
hospitalizace, zdraví M. K.

Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za bezvadný přístup na gynekologicko-porodnické klinice. 6. 6. 2016 v 1:13 se nám narodil chlapeček. Díky úžasnému a vřelému přístupu zdravotnického personálu (MUDr. Bartákové a zejména porodní asistentky Bc. Šlehoferové) proběhlo vše bez problémů v klidu a rychle. Porod je pro každou ženu velikým stresem a jsem vděčná, že jsem si z něj odnesla pouze příjemné vzpomínky. Přeji Vám, abyste tímto způsobem pokračovali i nadále a aby z Vašeho oddělení odcházeli jen samé šťastné a spokojené maminky jako já. S díky a pozdravem A. S.

MUDr. Jaroslavě Karbanové jsou určeny tyto řádky: Dobrý den paní doktorko, dne 27. 6. 2016 v 12:44 se nám narodila M., 2690g, 45cm. Děkuju za podporu na rizikovém oddělení celých 7 týdnů. Děkuju také porodním asistentkám a sestřičkám. Mějte se dobře. S pozdravem N. B.

Vážený pane přednosto, vážení kolegové, milé sestřičky! Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši péči a vstřícnost, kterou jste mi věnovali v době, kdy jsem na svět přiváděla svého syna M. Jmenovitě bych ráda poděkovala panu primáři Kališovi, as. Korečkovi, as. Turkovi a sestřičkám paní Špiralové a zvláště pak mé porodní asistentce paní Hovorové, která mi byla po celou dobu obrovskou oporou a díky které jsem porod, myslím zvládla, jak nejlépe to šlo. Díky starostlivosti a zkušenostem těchto lidí, se nebudu obávat si tento neuvěřitelný zážitek jednou ve FN zopakovat! Děkuji Vám a přeji Vám hodně pracovních i osobních úspěchů ve Vašem životě. S pozdravem L. Z.

Dobrý den, píši ohledně poděkování za kvalitní služby, které Vaše nemocnice poskytuje. Konkrétně se jedná o Gynekologicko - porodnickou kliniku / Pooperační oddělení GIB, kde jsem byla hospitalizována dne 23.5. - 3. 6. 2016. Touto cestou bych tedy ráda poděkovala týmu lékařů pod vedením Prim. Doc. MUDr. Vladimíra Kališe, Ph. D. za péči a lidský přístup, kterým se prezentovali po celou dobu mé hospitalizace. Dále bych ráda poděkovala pí. MUDr. Karbanové, která byla zřejmě hlavním operatérem. Vše, co jsem potřebovala vědět, mi upřímně vysvětlila, a tím mne i velice uklidnila. V neposlední řadě bych ráda vzpomněla i na pana MUDr. Kosťuně, který mě přijímal, a taktéž se choval velice taktně a profesionálně. Nesmím zapomenout a poslat srdečný dík všem sestrám a ostatnímu personálu za vstřícnost a úsměv ve tváři. Přeji mnoho dalších takto spokojených pacientů. O. J.

Dobrý den, pane primáři, omlouvám se, že to tak trvalo, ale rádi bychom s manželkou Vám i všem Vašim kolegům chtěli co nejvíce poděkovat. Já i má žena jsme byli opravdu nadšeni nejen z prostředí, ale hlavně z přístupu všech, takovou odborností, ochotou a vstřícností jsme se opravdu nikde nesetkali. Manželce se daří velmi dobře a B. stejně tak. Jsme Vám opravdu velice vděčni a všude Vaši kliniku jen doporučujeme. Ještě jednou díky a třeba si to někdy zopakujeme :-). Přeji krásný den a mnoho pracovních i soukromých úspěchů. D. G.

Dobrý den, chtěla jsem moc moc poděkovat lékařům a hlavně sestřičkám za úžasnou starostlivost a péči. Ležela jsem u Vás na pavilonu P ve 2 patře. Vůbec jsem si nemyslela, že se tak moc pěkně starají o pacienty, říkala jsem si, je to tam jak na běžícím páse, ale opak je pravdou, tak ještě jednou moc za všechno děkuji a už věřím, že ve FN Lochotín mají úžasný personál. Krásný den a hodně zdraví děkuje H. Z.

Vážený pane řediteli, v období od 13. – 19. 9. 2016 jsem byla hospitalizována na Gynekologicko – porodnické klinice. Tímto bych chtěla poděkovat za svědomitou, odbornou a profesionální práci především Dr. Denisovi Berezovskiymu, jenž mě operoval a následně se po celou dobu mého pobytu staral o mé zdraví. Dále rovněž doc. MUDr. Zdeňkovi Novotnému a as. MUDr. Jiřímu Preslovi za pooperační péči a zároveň celému kolektivu zdravotního personálu. Ještě jednou a mnohokrát děkuji a přeji celému vašemu týmu mnoho pracovních úspěchů a spokojených pacientů. Díky moc. L. P.

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektní péči po dobu mé hospitalizace na Gynekologicko - porodnické klinice. Dne 10. 4. 2016 jsem zde pod vedením porodní asistentky Šlehoferové a MUDr. A. Bartákové přivedla na svět své první dítě. Oběma jmenovaným děkuji za jejich profesionální a zároveň lidský přístup. Dále chci poděkovat celému oddělení šestinedělí, hlavně
dětským sestřičkám. Mé poděkování patří i paní doktorce E. Dortové, za velké povzbuzení a milou návštěvu. S úctou A F.

Dobrý den, 19. 4. 2016 jsem se vrátila z gynekologické kliniky, kde mě odstraňovali kvůli obr myomu celou dělohu jelikož jsem kdysi měla po jakémkoli zákroku trombosu i plicní embolku, měla jsem obrovské obavy. Štěstí mi přálo, že se mě ujal pan primář Vladimir Kališ. Slíbil, že udělá vše proto, aby to odstranil laparoskopicky. Což za pomoci kolegy splnil, i když to nebylo jednoduché. Díky super péči a preciznosti vše proběhlo bez komplikací jsem již doma a proto velké díky doktorům Vladimíru Kališovi a doktoru Rušavému. Gynekologickou kliniku jen doporučuji, všichni milí usměvaví a tak by to mělo být všude, ale bohužel na centrálním přijmu je pravý opak a to hází špatný stín na tuhle kliniku. Primář Kališ je v mých očích veliká kapacita a takových lékařů by mělo být nejvíce, není arogantní i přes to co vše má v hlavě si na nic nehraje a je velmi skromný, měl by být i na jiných funkcích protože, na mě obecně lékaři nepůsobí dobře hlavně na centrálním příjmu. Pan primář Kališ na mě zapůsobil už u konzultace před operací tak, že když jsem odcházela, cítila jsem se bezpečně. Doufám, že Vás tenhle email nepobouří a zároveň, že neskončí bez povšimnutí a primář Kališ dostane alespoň vyšší osobní ohodnocení:-). Pokud by bylo třeba klidně i na kameru řeknu, co jsem napsala, pokud by to bylo třeba. Ještě jednou velké díky gynekologické klinice za špičkovou péči a primářovi, že se mě ujal. F. R.

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto cestou pochválila Vaše gynekologicko – porodnické oddělení FN Plzeň – Lochotín. Začátkem února tohoto roku jsem podstoupila plánovanou gynekologickou operaci a setkala jsem se s mimořádně vstřícným a lidským přístupem a jednáním ze strany celého personálu tohoto oddělení, což je v dnešní době velice vzácné a ojedinělé. Můj dík patří především panu MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D., který mě osobně operoval, ale také všem lékařům a sestrám, kteří se o mě starali po celou dobu mé hospitalizace. Přeji Vaší nemocnici hodně vyléčených a spokojených pacientů. S pozdravem J. P.

Krásné dobré odpoledne, rádi bychom touto cestou poděkovali personálu GPK FN Plzeň. Narodili se nám zde oba naši synové-O. - 24. 4. 2014 a M. 1. 2. 2016. Chtěli bychom touto cestou VELMI PODĚKOVAT veškerému personálu, který o nás pečoval - jak v průběhu porodů, tak následně na oddělení šestinedělí. U druhého porodu 1. 2. 2016, to byli jmenovitě porodní asistentka paní Šlehoferová a MUDr. Cibulka. Všichni byli mimořádně příjemní, ochotní a vstřícní a profesionální :-)JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME A PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A JEN TO NEJLEPŠÍ :-). I díky báječnému a lidskému přístupu personálu pro nás oba porody zůstanou navždy šťastnou a mimořádnou událostí. Děkujeme a přejeme mnoho štěstí a radosti při vaší náročné a zodpovědné práci. K. Z., L., O. a M.

Velice ráda bych touto cestou poděkovala lékařům a sestřičkám a všem z gynekologie na Lochotíně. Před 2.5 rokem jsem na Lochotíně rodila císařským řezem dcerku a děkuji za perfektní přístup a trpělivost všech. Lékaři a sestry na ambulanci jsou úžasní a trpěliví, jsou fakt zlatí a zasloužili by si metál za svou práci. Takže moc děkuji všem. B. R.

Poděkování je určeno MUDr. Jaroslavě Karbanové: Dobrý den paní doktorko, chtěla jsem vám velmi poděkovat za váš úžasný lidský přístup, který mi pomohl v naší situaci. Také bych chtěla poděkovat pánům doktorům a všem sestřičkám, které byly také báječné. Přeji vám mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v soukromém životě. Všichni jste mi dodali obrovskou sílu, abych se s naší situací dokázala poprat, a za to vám patří obrovské díky. Přeji vám krásný den. J. M.

Děkovný dopis pro urodynamickou ambulanci: Jsem seniorka a osud mi nadělil těžkou Parkinsonovu chorobu. Po stanovení této diagnózy se nějaký čas nic nedělo, ale teď už mám mnoho nepříjemných příznaků. Patří k nim bohužel také inkontinence. Můj gynekolog mě poslal na vyšetření do urodynamické ambulance Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Na vyšetření jsem šla s obavami. Od chvíle, kdy vejdete do ambulance pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kališe Ph.D., ocitnete se v laskavé a příjemné atmosféře. Všechno mi bylo dokonale vysvětleno a oba lékaři, pan MUDr. Zdeněk Rušavý a pan primář - zástupce přednosty kliniky, se chovali nadstandardně. Odpovídali trpělivě na moje otázky, vůbec nevadilo, že jsem kvůli svému zdravotnímu stavu přišla pozdě, že jsem velmi pomalá a další věci. Vím, že každý člověk by měl na svém pracovišti odvádět co nejlepší výkony, ale tady bylo něco navíc, tady jsem byla pacient, ale hlavně nešťastný člověk, a jejich empatie byla úžasná. O odbornosti obou pánů nebylo pochyb. Děkuji touto cestou oběma lékařům, zdravotním sestrám v ordinaci a na recepci za to, že mi svým chováním udělali ze dne obávaného den klidný a plný naděje, a věřte, že pro pacienta to znamená hodně! Přeju všem pacientům, aby se aspoň jednou cítili jako já v této ambulanci. Vám, pánové, a vám, sestry, můj velký dík! S. M.

Dobrý den, jelikož mám čerstvou zkušenost s Vaší klinikou a jejím personálem, ráda bych Vám popsala své dojmy a pocity. Ve Vaší gynekologicko-porodnické klinice jsem byla poprvé před rokem a půl, když jsem rodila naší dceru. Na vlastní kůži jsem tak zažila úžasný přístup zdravotnického personálu na oddělení šestinedělí, zvláště pak přístup staniční sestry Ledecké, na kterou s manželem dodnes rádi vzpomínáme. Tři týdny po porodu jsem byla hospitalizovaná na oddělení gynekologie s obrovskou mastitidou a musela jsem dát za pravdu „ nechvalným řečem“, které kolovaly především o tamějších zdravotních sestrách. Když jsem po deseti dnech odcházela domů a vyplňovala jsem Váš dotazník na hodnocení hospitalizace, tak jsem si uvědomila, že jsem např. ani netušila, kdo byl můj ošetřující lékař, jehož jméno jsem si poté přečetla v propouštěcí zprávě.
V polovině března letošního roku jsem podstoupila u Vás na gynekologii revizi dělohy. Jelikož jsem byla „bolavá na duši“, tak mi v tu chvíli bylo úplně jedno, kdo a jak se ke mně chová. O to víc mě ale překvapila změna, která na Vašem oddělení nastala, a to především v přístupu k pacientkám a k jejich rodinným příslušníkům. Chtěla bych Vám tímto dopisem poděkovat především za taktnost, se kterou ke mně sestry přistupovaly, za jejich rady, které by mi vlastně ani dávat nemusely a celkově za příjemné a přátelské prostředí, které jsem i přes svůj smutný zážitek, velmi dobře vnímala. Vaše klinika, a především oddělení gynekologie, je místem, kam ženy nechodí se zlomenou rukou, ale s „ženskými“ problémy, tedy velmi intimními a ještě více citlivými, když se jedná o jejich nenarozené dítě. Proto si myslím, že zrovna na takovém oddělení by měl být personál maximálně empatický, taktní a vřelý. O to víc jsem ráda, že jsem se s takovým přístupem na Vaší klinice nyní setkala a ráda bych poděkovala panu doktorovi Kosťunovi, který mi zákrok provedl. Na závěr tohoto poděkování mi dovolte malou perličku- po zákroku za mnou doktor Kosťun přišel na pokoj na kontrolu a zrovna byl u
mě můj manžel s mým otcem. Doktor Kosťun přišel a manželovi i mému otci podal ruku a představil se jim. Oba v tu chvíli pookřáli a nepřipadali si jako někdo, kdo překáží, ale jako někdo, kdo ke mně patří a doktoři to tak vnímají. Šlo o maličkost, o krátké lidské gesto, o malý detail, který ale ve Vás zanechá stopu a dokáže změnit celkové vnímání o pobytu na Vaší klinice. Pevně doufám, že se s Vaší klinikou setkám až při radostnější příležitosti, jakou je narození miminka, a již teď vím, že rodit budu případně určitě u Vás. S pozdravem a přáním hezkého dne M. B.

Vážený pane řediteli, jsem ráda, že i já mohu napsat pochvalný dopis na Vaše zdravotnické zařízení. Jmenuji se R. F., nyní na mateřské dovolené, jinak však „Vaše“ všeobecná sestra I.IK, oddělení 5A. Zmiňuji to, protože si myslím, že pochvala a uznání od zdravotníka a zároveň zaměstnance zahřeje u srdce dvojnásobně.
Dne 6. 2. oslavila moje dcera A. 3 měsíce. Přišla na svět po rizikovém těhotenství a neplánovaném komplikovaném císařském řezu 6. 11. 2015 za 5 minut dvanáct a to doslova. Celá situace byla pro mě o to horší, že se jednalo teprve o 33. týden těhotenství. Proto bych tímto dopisem chtěla poděkovat ošetřujícímu personálu Gynekologicko-porodnické kliniky (oddělení pro riziková a patologická těhotenství GIA, porodní sál, pooperační oddělení GIB – pooperační „dospávací“ pokoj, oddělení pooperační 2 a konzervativní gynekologie GIIB). Veliké díky patří sloužícímu lékaři, Martinu Smažinkovi, který celý porod vedl. Jeho jednání a přístup byl vysoce profesionální a lidský. On, stejně jako sloužící porodní asistentka (Petra Denerová, DiS.) a neonatolog (MUDr. Martin Matas), nás svým citlivým a laskavým přístupem prováděli bezesporu nejhoršími chvílemi mého i manželova života. Taktéž musím zmínit i výbornou anestezioložku, MUDr. Adélu Pintířovou, která perfektně zajistila mojí svodnou anestézii a následně kvůli komplikacím i celkovou. Stručně řečeno všichni přítomní během té dlouhé noci byli naprosto úžasní a maximálně profesionální.
Jelikož se jednalo o předčasný porod, klíčovou roli zde hrálo Neonatologické oddělení. Naše dcera byla po porodu hospitalizovaná na oddělení JIRP, tzv. odd. „A“ a následně na oddělení JIP, tzv, „B“, kde jsem pak byla hospitalizována na roomingu s ní. Za ten necelý měsíc, jsem si nemohla nevšimnout, že spousta sester je tam na „správném místě“ a jsou skutečnými odbornicemi ve svém oboru. Myslím tím samozřejmě jak profesionálními znalostmi, tak i jejich lidským a obětavým přístupem, kterým usnadňují rodičům nejtěžší chvíle v životě. Musím říci, že zvláště kolektiv sester na JIP („B“) mi přirostl k srdci. Asi je to i tím, že dcerka už byla v lepším zdravotním stavu a celé prostředí působilo „domáčtějším“ dojmem. Díky jejich přístupu jsem se tam cítila (popravdě nebudu psát, že jako doma, protože to tak samozřejmě být nemůže i při sebevětší snaze) příjemně a celý pobyt, během kterého jsem se i učila starat o svou dcerku a sžívala se s ní, mi velmi usnadnily.
Vím, že dopis předáte personálu na zmíněných pracovištích, proto bych jim chtěla vzkázat: Děkuji Vám všem. Děkuji za Vaši práci, kterou děláte skvěle. Děkuji i za svou dcerku. Vážím si toho a musím dodat, že na Vás opravdu nezapomenu… Děkujeme. R. F., J. F.

Poděkování určeno Mgr. Bc. Lence Krejčové, staniční porodní asistentce: Dobrý den paní Krejčová, doufám, že píšu na správnou adresu :-). Od 22. do 26. 2. 2016 jsem byla hospitalizována na Vašem oddělení po laparoskopii. Protože vím, že lidé většinou píší pouze stížnosti, tak já napíši poděkování. Chtěla bych moc poděkovat celému personálu oddělení, ať už jde o sestřičky, ošetřovatelky, lékaře, paní na úklid, paní v jídelně. Všichni si zaslouží velikou pochvalu. Hospitalizace pro mne byla velice těžká i z toho důvodu, že mám doma dvě malé děti. Ale všichni se ke mně od začátku chovali velmi mile a můj strach opadl. Byla jsem velmi spokojená i se stravou, která mi naprosto vyhovovala. Kdybych měla Vaše oddělení hodnotit procenty, dala bych 1000% :-). Přeji Vám krásný a příjemný den. S pozdravem P. N.

ve dnech 28. 4. 2015 do 4. 5. 2015 jsem byla hospitalizována na oddělení Gynekologicko – porodnické kliniky Plzeň Lochotín. Dovolte mi, abych vyjádřila poděkování celému personálu gynekologicko – porodnické kliniky v čele s doc. MUD. Zdeňkem Novotným, CSc. za skutečně vzornou a vysoce profesionální péči po celou donu léčení. Úžasně si vážím lidského, vstřícného a velmi obětavého přístupu zdravotních sestřiček i ostatních pracovníků a pracovnic lůžkového oddělení vůči pacientům. Stejné poděkování patří též klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí v čele s prof. MUDr. Karlem Koudelou, CSc., kde jsem byla hospitalizována ve dnech 18. 6. 2014 -30. 6. 2014. Přeji Vám, vážený pane řediteli a všem vašim zaměstnancům mnoho štěstí, úspěchů a pevné zdraví. Upřímně mnohokrát děkuji. A.K.

Posílám velké poděkování doktoru Kališovi, Smažinkovi, aj., kteří mne operovali a já se po dlouhé době opět cítím velice dobře, osobně i v manželském soužití. Vaše pacientka H. P.

Vážený pane řediteli, v únoru letošního roku jsem ve Vaší nemocnici na oddělení gynekologie absolvovala gynekologickou operaci při úplné narkóze. Když jsem poprvé byla na prohlídce v lednu 2016 byla jsem mile překvapena milým jednáním pana doktora Kališe. Vysvětlil mi srozumitelně, jaké jsou mé zdravotní komplikace a jaký je způsob jejich léčení. Uvítala jsem i podrobné informace o průběhu vlastní operace i následné rekonvalescence. Operace proběhla bez komplikací a mohu s čistým svědomím říct, že jsem se ještě v žádné nemocnici nesetkala s takovou péčí a vstřícným, laskavým chováním, jak od pana doktora Kališe, tak i od celého týmu sestřiček. Dnes, když mám pobyt v nemocnici a počátek rehabilitace za sebou, bych chtěla z celého srdce poděkovat za pečlivost, ochotu a pochopení celého týmu lékařů a sestřiček z gynekologie při předoperační přípravě, při samotném zákroku a po celou dobu pobytu na oddělení. Děkuji mé gynekoložce MUDr. Drozdové, která mě do Vaší nemocnice poslala a budu doporučovat vaší gynekologii. S pozdravem H. I.

Vážený pane řediteli, koncem minulého roku jsem ve Vaší nemocnici na oddělení urogynekologie absolvovala operaci pokleslého pánevního dna při úplné narkóze. Když jsem se smířila se skutečností, že je tento zákrok nezbytný, jsem jako každá normální žena probrala své starosti s kamarádkami a známými, které podobnou operaci prodělaly. Z jejich zkušeností jsem pochopila, že nejlepší bude se obrátit přímo na Vaše oddělení urogynekologie. Byla jsem mile překvapena milým jednáním pana
doktora Kališe, již na prvním vyšetření. Vysvětlil mi srozumitelně, jaké jsou mé zdravotní komplikace a jaký je způsob jejich léčení. Uvítala jsem i podrobné informace o průběhu vlastní operace i následné rekonvalescence. Operace proběhla bez komplikací a mohu s čistým svědomím říct, že jsem se ještě v žádné nemocnici nesetkala s takovou péčí a vstřícným, laskavým chováním, jak od pana doktora Kališe, tak i od celého týmu sestřiček, které vždy s úsměvem podaly lék nebo poskytly pomoc, kterou jsem potřebovala a to v kteroukoliv denní i noční dobu. Dnes, když mám pobyt v nemocnici a počátek rehabilitace za sebou, bych chtěla z celého srdce poděkovat za pečlivost, ochotu a pochopení celého týmu lékařů a sestřiček z urogynekologie při předoperační přípravě, při samotném zákroku a po celou dobu pobytu na oddělení. Připojuji se k ženám, které mě do Vaší nemocnice nasměrovaly a všude a vždy budu doporučovat Váš urogynekologický tým a dosvědčovat, že vysoko převyšuje úroveň služeb v jiných zdravotnických zařízení, se kterými jsem se dříve seznámila. Přeji Vám a celému urogynekologickému týmu v novém roce pevné zdraví, stále neutuchající dobrou náladu a hodně pacientek, které jako já překonaly strach z neznámé operace a s vděčností budou vzpomínat na Váš urogynekologický tým, který jim dodal optimismus do dalšího života. S pozdravem Š. Z.

V prosinci roku 2015 jsem byla hospitalizována ve FN Lochotín Plzeň, a to z důvodu plánované gynekologické operace. Přesto, že každý pacient se spíše v době hospitalizace zabývá sebou samým a svou nemocí, vnímala jsem prostředí v lůžkovém zařízení za velmi příjemné. Moderní vybavení a čistota oddělení na mě působila velmi pozitivně. To nejdůležitější, co nejvíce mě ovlivnilo, byl personál se svou lidskostí, vlídností, laskavostí a svým profesionálním přístupem. Za celou dobu svého pobytu jsem nenašla nikoho, komu by se dala vytknout sebemenší chyba. Na bolest, kterou cítí pacient po probuzení z narkózy, se brzy zapomene. Ale myslím, že v paměti dlouho zůstane profesionální přístup zdravotnického personálu včetně lékařů. Chci ještě jednou poděkovat všem lékařům a sestrám pod vedením vedoucího lékaře gynekologického pracoviště as. MUDr. Jiřího Presla, Ph. D. za vzornou péči po celou dobu mého pobytu. J. P.