Máte abnormální ultrazvukový nález

V našem ultrasonografickém centrum, které se nachází v ambulantním traktu, jsou prováděna ultrazvuková vyšetření (včetně expertních a superkonziliárních) na špičkových přístrojích firem General Electric Voluson E8, Siemens a Aloka.

Co nabízíme pacientkám v průběhu těhotenství ?

V průběhu gravidity nabízíme jak screeningové USG vyšetření ve všech trimestrech těhotenství, dále vyšetření u vícečetného těhotenství, při poruchách růstu plodu, při riziku vzniku anemie plodu při výskytu protilátek. Úzce spolupracujeme s Ústavem lékařské genetiky FN i s ostatními externími genetickými ordinacemi a ústavy. Je možné provést foto plodu zdarma.
Dále zdarma provádíme screeningové vyšetření na stanovení rizika Downova syndromu v I. trimestru dle standardu stanoveného Fetal Medicine Foundation v Londýně. Na našem pracovišti pracuje několik lékařů, kteří úspěšně obdrželi certifikáty této mezinárodně uznávané prestižní organizace.

Máte abnormální USG nález v průběhu těhotenství?

V případě podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu či patologický průběh těhotenství provádíme superkonziliární USG s následnou konzultací s perinatologickým specialistou, se kterým se domluvíte na dalším postupu.

Máte abnormální USG nález na vaječníku, děloze či v dutině břišní ?

Nejčastějším abnormálním nálezem na vaječníku jsou cysty, převážně se jedná o benigní (nezhoubný) útvar, který neproniká do okolních tkání ani se nešíří do jiných částí těla. Na základě ultrazvukového vyšetření a Vašich potíží rozhodujeme, zda je nutné operační řešení. Pokud ano, zajistíme vyšetření ve specializované ambulanci, kde jste komplexně seznámena s navrhovaným řešením.
Dále zajišťujeme ultrazvuková vyšetření pro ambulanci dětské gynekologie, urogynekologie či ambulanci pro léčbu endometriózy.
Při podezření na závažnější nález na gynekologických orgánech či v dutině břišní jste objednána na indikační onkogynekologický seminář, jehož nedílnou součástí je provedení expertního ultrazvukového vyšetření, který se v Plzeňském kraji provádí pouze na našem pracovišti.

Mohu se u Vás sama objednat?

Ano, můžete se objednat sama.

Většinou Váš gynekolog zjistí nějaký nález a doporučí Vám další konzultaci. Poté již žádné další doporučení nepotřebujete a můžete se sama objednat.
Eventuální další nutné vyšetření dohodneme již společně během vaší první návštěvy.

Kontaktní telefon na ultrazvukové pracoviště je 377 105 251.

Jak probíhá ultrazvukové vyšetření ženy ?

Při ultrazvukovém vyšetření je používán buď přístup „přes břišní stěnu" transabdominální, při kterém přikládáme ultrazvukovou sondu na břicho pacientky. Pro detailní zobrazení orgánů malé pánve volíme přístup „přes pochvu" transvaginální. Používáme inertní gel, který omezuje vznik vzduchové vrstvy mezi sondou s stěnou břišní, čímž zlepšuje zobrazitelnost.

Je nutná nějaká příprava před ultrazvukovým vyšetřením ?

Příprava pacientky na vyšetření není nutná. Pouze v ojedinělých případech, kdy nelze ultrazvuk provést pochvou, je doporučen plný močový měchýř.

Lékaři pracující v našem ultrazvukovém centru jsou vysoce specializovaní. Věříme, že pokud si naše pracoviště zvolíte pro řešení svých potíží, budete s naší prací spokojena.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Těšíme se na případné setkání.

As. MUDr. Pavel Vlasák Ph.D., As. MUDr. Martin Smažinka,  As. MUDr. Jan Kosťun Ph.D., MUDr. Petr Stráník, MUDr. Martin Havíř
As. MUDr. Vladimír Korečko Ph.D., As. MUDr. Jaroslava Karbanová Ph.D., MUDr. Marcel Hasch, As. MUDr. Jana Hudecová Ph.D., MUDr. Michal Kozerovský, MUDr. Lenka Paymová, MUDr. Petr Černaj

Denisa Beranová