Pokyny pro tatínky a doprovázející osoby

Vážený/á doprovázející.

Ve snaze zabezpečit pro budoucí maminku nejvyšší pohodlí a pocit jistoty u porodu, vítáme Váš zájem o její doprovázení v průběhu porodu. V rámci dodržování bezpečnosti a hygienických opatření porodního sálu, která vyplývají z nemocničního řádu, je nutné Vás upozornit na několik pravidel, které při pobytu na porodním sále musíte dodržovat:

 • po příchodu na porodní pokoj je nutné se převléci do jednorázového modrého oblečení, které Vám vydá porodní asistentka
 • poplatek za přítomnost u porodu není. Tato služba se poskytuje zdarma.
 • k porodu mohou rodičku doprovodit dvě osoby, které si nastávající maminka předem zvolí a které nejeví známky infekčního onemocnění (např. chřipka)
 • při pohybu po porodním sále používejte vlastní přezůvky nebo návleky na obuv (umístněné u vstupu na porodní sál vpravo)
 • je přísný zákaz pohybovat se svévolně po chodbě či v jiných prostorách porodního sálu bez vědomí ošetřující porodní asistentky
 • potřebujete-li sál opustit, nejdříve toto nahlásíte porodní asistentce
 • v případě nutnosti přivolat porodní asistentku či lékaře, nesmíte fyzicky opustit porodní pokoj, ale asistentku přivoláte pomocí signalizačního zařízení a vyčkáte jejího příchodu 
 • počítače na porodním pokoji jsou určeny výhradně pro zdravotní personál, nelze je používat k Vašim soukromým účelům
 • na porodním pokoji můžete neomezeně používat sociální zařízení
 • na porodním pokoji můžete neomezeně používat audiotechniku
 • V případě akutních komplikací v průběhu porodu s nutností ukončit porod operačně vaginální cestou (kleště, vakuumextrakce) budete personálem požádáni, abyste opustili porodní pokoj a vyčkali na chodbě porodního sálu. Jedná se v tomto případě o operaci.

Dbejte na dodržování pokynů porodní asistentky a lékaře. Naší snahou je zabezpečit bezpečný chod porodu jak pro nastávající maminku, tak i pro vaše dítě. V tomto úsilí nám můžete být hodně nápomocni. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás!