Příprava k porodu

Pokud je porod v běhu, je možné provedení tzv. přípravy. Ta tradičně spočívá v oholení zevních rodidel v místě, kde by mohlo dojít k porodnímu poranění, vyprázdnění očistným klyzmatem a osprchováním v očistné koupeli. Je nutné zdůraznit, že žádná z těchto procedur není povinná a je otázkou domluvy mezi personálem porodního sálu a Vámi.

Po přípravě obvykle následuje 20minutový kardiotokografický záznam.