První doba porodní - otevírací

První doba porodní bývá také nazývána jako doba otevírací. Začíná pravidelnými děložními kontrakcemi, které trvají nejprve 20 - 30 vteřin, později 30 - 40 vteřin. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje z počátečních 10 - 15 minut až na 2 - 3 minuty na konci první doby porodní.

Účinkem kontrakcí se zkracuje a otevírá děložní hrdlo. Od okamžiku, kdy je děložní hrdlo zkrácené tak, že jeho délka je asi jen půl centimetru, hovoříme o brance. Ta se pak účinkem kontrakcí dále roztahuje (otevírá) až do té doby, kdy prakticky splyne s pochvou a měkké porodní cesty jsou volné, otevřené. Odborně jsou používány tyto termíny: branka je otevřená na 3 - 8 centimetrů, z branky zbývá lem a na konec je branka rozvinuta.

Tímto okamžikem první doba porodní končí. Hlavička plodu může začít sestupovat pochvou k rodidlům, což se může projevit tím, že maminka začne pociťovat silný tlak dolů na konečník jako při nucení na stolici.

Rychlost průběhu porodu a otevírání měkkých porodních cest se mezi jednotlivými rodičkami liší. Významný vliv má to, zda žena již rodila či nikoli. U prvorodičky trvá první doba porodní obvykle 6 - 7 hodin, výjimkou nejsou ale ani ženy, u kterých první doba porodní trvá 10 - 12 hodin. I to je ale stále ještě považováno normální, fyziologické. U vícerodiček bývá délka první doby porodní kratší, obvykle mezi 3 - 4 hodinami.

Během celého porodu jsou pravidelně poslouchány ozvy plodu a natáčeny kardiotokografické záznamy v 2 až 3 hodinových intervalech.

V průběhu první doby porodní často sama odteče plodová voda. Pokud se tak nestane, mohlo by od určité fáze porodu dojít k jeho zpomalení. Proto bývá v těchto situacích navržen  a po případném souhlasu proveden výkon, který se nazývá dirupce vaku blan. Jeho provedení spočívá v tom, že při vnitřním porodnickém vyšetření porodník nebo porodní asistentka háčkem protrhnou plodové blány, které jsou před hlavičkou plodu. Tím je umožněn odtok plodové vody. Ta pak odtéká po celou dobu porodu. Výkon je nebolestivý, často po něm ale dojde k zesílení děložních kontrakcí. To je vlastně cílem tohoto výkonu.

Pokud jsou děložní stahy pro rodičku příliš bolestivé a nepomáhají žádné přirozené techniky jejich tlumení nebo se objeví nějaký jiný důvod k tlumení porodních bolestí, lze v této fázi porodu podat léky tlumící bolest, využít tzv. rajského plynu nebo zavést epidurální analgezii. 

Upozorňujeme, že první doba porodní může být poměrně dlouhá a pro rodičku vyčerpávající. Přítomnost partnera může být pro ni výraznou oporou. Možnou úlevu může rodičce přinést to, že se po porodním pokoji volně pohybuje a při kontrakci zaujímá co nejpohodlnější polohu. Nejčastěji jsou to polohy ve stoji, v kleče, na podložce, na míči,  ve vaně, ve sprše a další. Důležité je se s kontrakcí "neprat" a nezadržovat dech. Pomalé pravidelné dýchání, které spočívá během první doby porodní v nádechu nosem do břicha a dlouhým výdechem ústy, je spolu s relaxací mezi kontrakcemi dalšími činnostmi, které umožní porod zvládnout.

I během první doby porodní doporučujeme dbát na to, aby byl močový měchýř prázdný. Lze použít toaletu, ale někdy je močení snazší při pobytu ve sprše.

Příjem tekutin a jídla by měl být po domluvě s personálem porodního sálu. Současné odborné stanovisko je takové, že během první doby porodní by rodička měla pít pomalu a pouze po doušcích (sipping neboli srkání), maximálně 2 dcl za hodinu, nejlépe neperlivý nápoj s vyváženým obsahem minerálních látek.

V případě, že se v průběhu první doby porodní vyskytnou komplikace, které vyžadují neprodlené ukončení porodu operativní cestou, porod se ukončí císařským řezem.