Druhá doba porodní - vypuzovací

Druhá doba porodní bývá označována jako vypuzovací proto, že dojde k vlastnímu vypuzení plodu z matčina těla. Navazuje na první dobu porodní a trvá obvykle do 30 minut (maximálně 2 hodiny u prvorodiček a 1 hodinu u vícerodiček).

Protože jsou porodní cesty již otevřené, hlavička plodu sestupuje porodními cestami k zevní rodidlům. Rodička pociťuje intenzivní nucení na tlačení. Mezi kontrakcemi jsou kontrolovány srdeční ozvy plodu.

Pokud je při vnitřním porodnickém vyšetření hlavička již dostatečně sestouplá, je po dezinfekci rodidel pod maminku položena sterilní rouška, připraveny potřebné nástroje, a rodička je vyzvána k aktivnímu tlačení.

Tlačení probíhá už na místě, kde bude porod dokončen. Bývá to obvykle na porodním lůžku. Aktivně tlačit se má pouze za kontrakce. Důležité je se na jejím vrcholu zhluboka nadechnout, nejlépe "do břicha", a dlouze tlačit "do konečníku", jako při zácpě. Při tlačení také pomůže poloha rodičky, kdy nejlépe je stočit se jakoby "do klubíčka" a přitlačit bradu na hrudník. Tím se pomůže maximálnímu využití síly břišních svalů - tzv. břišního lisu. Po 10 - 15 vteřinách je třeba vydechnout, znovu se nadechnout a tlačení opakovat. Během jedné kontrakce lze takto zatlačit 2x až 3x tak, aby se využila celá délka jejího trvání. Při tlačení je vhodné mít zavřené oči, čímž se předejde popraskání žilek v nich.

Přesto, že je rodička při tlačení plně soustředěná na to, že už brzy bude po všem, je důležité, aby netlačila "bezhlavě" a spolupracovala s porodníkem nebo porodní asistentkou, kteří porod vedou. Intenzitu tlačení je totiž třeba regulovat, protože nejvíce a nejsilněji nemusí nutně znamenat nejlépe. Při rychlém průchodu miminka porodními cestami totiž hrozí větší poranění porodních cest.

Když se začne hlavička objevovat v poševním vchodu (tzv. prořezává), napíná při tom hráz - místo mezi zevními rodidly a konečníkem. Tu sice porodník či porodní asistentka při porodu chrání, ale pokud je hráz příliš vysoká nebo příliš křehká, bývá nutné provést nástřih (epiziotomii), aby se zabránilo vzniku větších poranění.

Při nebo po porodu hlavičky plodu bývají do loketní žíly maminky podány látky způsobující stažení dělohy. Smyslem jejich podání je urychlit po porodu plodu odloučení placenty a snížit tak krevní ztrátu. Protože podání těchto látek ovlivní až část porodu, kterou nazýváme třetí doba porodní, nazývá se odborně tento krok "aktivní vedení třetí doby porodní".

Porod hlavičky je následován porodem ramének plodu. Dokončení porodu je pak již velmi rychlé.

Pokud jde o normální fyziologický porod, čeká se, až pupečník dotepe. Potom se přestřihne a miminko je předáno dětské sestře nebo porodní asistence, které ho podle přání rodičů buď položí na břicho maminky, nebo ho rovnou ošetří na vyhřívaném lůžku.

Ošetření miminka po porodu většinou probíhá přímo na porodním sále. Následuje jeho zabalení a pokud je vše v pořádku, tak je přiloženo k maminčině prsu. Je to velmi důležitý okamžik pro navázání citového vztahu mezi maminkou a novorozeným děťátkem. Zůstat spolu na porodním sále pak mohou až do doby, než je maminka i s miminkem převezena na oddělení šestinedělí.

V případě, že je nutné ukončit porod neprodleně v průběhu druhé doby porodní, volí se operace dle pozice hlavičky v porodních cestách. V případě, že hlavička ještě není hluboce vstouplá do pánve, lze provést císařský řez. V opačném případě je již nutné dokončit porod vaginální cestou pomocí např. vakuumextrakce nebo porodních kleští.