Mateřská dovolená

Mateřská dovolená

= PPM = Peněžitá pomoc mateřství

 • 28 týdnů (37 týdnů u vícečetného těhotenství)
 • Při mrtvě narozeném dítěti – 14 týdnů
 • 6 – 8 týdnů před očekávaným datem porodu
 • Gynekolog zaměstnavatel
 • PPM vyplácí OSSZ
 • Výše: 70 % denního vyměřovacího základu

Podmínky nároku:

 • V den nástupu na mateřskou musí zaměstnankyni trvat účast na nemocenském pojištění
 • Možné je i nástup na PPM v rámci "ochranné lhůty" 180 dní po skončení zaměstnání
 • Potřebná doba pojištění 270 dní v posledních dvou letech
 • Při nesplnění podmínek nároku žena čerpá ode dne porodu RP
 • Při předčasném porodu žena čerpá PPM ode dne porodu