Otec na mateřské

Otec na mateřské

  • Otec může PPM pobírat až od 7. týdne po porodu
  • Rodiče mezi sebou uzavírají písemnou dohodu
  • Dohodu doručí na OSSZ

Náležitosti dohody

  • Den, od kterého bude otec pečovat
  • Den porodu
  • Úředně ověřený podpis matky
  • Doložit RL dítěte