Matky cizinky

Matky cizinky

 • Platné doklady: OP, cestovní pas (čitelné údaje, jasné fotografie), doklad o pojištění
 • Ověřit pojištění pacientky (odd. zdravotních účtů, zdravotní pojišťovna)
 • Zajistit tlumočníka (soudního tlumočníka)
 • Registrace dítěte u pediatra (při nepojištění hradí každou návštěvu)
 • Rodiče oznamují narození dítěte na Cizinecké policii a dokládají:
  1. Cestovní doklad zákonného zástupce
  2. RL dítěte
  3. Doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • Pro vydání RL dítěte musí matka doložit:
  • Originál OP
  • Originál svého RL (doklady musí být platné a přeložené do českého jazyka)
  • Ztráta dokladů musí být nahlášena příslušné ambasádě a cizinecké policii