Mateřská u cizinek

Mateřská u cizinek

  • Matka pochází z členské země EU = stejné podmínky pro nárok jako české ženy, tzn. doba pojištění (270 dní, i brigády)
    • Pokud v ČR nebyla pojištěna 270 dní, dokládá se doba pojištění ze zahraničí
    • Typ pobytu v ČR není podstatný
  • Matka pochází z nečlenské země EU
    • Pokud má ČR s takovým státem uzavřeny tzv. bilaterální smlouvy, platí stejné podmínky jako pro členské země
    • Pokud tyto smlouvy nejsou – nárok zaniká