Matka vyjádří nezájem o dítě nebo nemá vytvořené podmínky pro péči o novorozence

Matka vyjádří nezájem o dítě nebo nemá vytvořené podmínky pro péči o novorozence

 • Převoz novorozence do Dětského centra
 • Souhlas matky s umístěním dítěte do DC nebo předběžné opatření
 • Možnost pobytu i pro matku za poplatek:
  • 150 Kč/den matka
  • 45 Kč/den dítě
 • Pěstounská péče na přechodnou dobu
 • Kladen důraz na odbornou přípravu pěstounů
 • Evidence pěstounů je vedena Krajským úřadem
 • Svěření soudem na základě předběžného opatření
 • Doba trvání max. 1 rok
 • Pěstouni na PD jsou v pohotovosti a měli by být připraveni přijmout dítě ihnedmpo rozhodnutí soudu
 • Jsou považováni za profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti péče a výchovy o ohrožené děti
Postup svěření dítěte do PPPD
 • Nezájem matky, rozhodnutí OSPOD
 • Pracovnice OSPOD navštíví matku
  • Poučí o rodičovských právech a povinnostech
  • Sepíše s matkou Protokolární zápis o nezájmu (souhlas s osvojením)
 • Soud vydá předběžné opatření
 • Dítě je předáno do PPPD
 • Po 6-ti týdnech matka vyjádří svůj nezájem o dítě a souhlas s jeho osvojením před soudem
 • Do tří měsíců od tohoto souhlasu může matka podat žalobu k vydání dítěte (dle NOZ)
 • Pokud matka toto neučiní, zaniká ji rodičovská zodpovědnost