Nezletilá matka

Nezletilá matka

  • Má rodičovská práva a povinnosti (tzn. může pečovat o dítě)
  • Není zákonným zástupcem dítěte
  • Novorozenci je určen opatrovník (většinou babička)