Matrika, vystavení rodného listu

Vážení rodiče, 

očekáváte radostnou událost - narození dítěte. K tomu, abychom mohli tomuto občánkovi správně vyhotovit rodný list, zapsat jej správně do knihy narození, potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje.

Přečtěte si proto ve vlastním zájmu pokyny pro vyplnění a pak tiskopis čitelně a správně vyplňte.

Formulář ke stažení

  • Rodné číslo - uvedeno v občanském průkazu
  • Místo trvalého pobytu - uveďte podle občanského průkazu trvalý pobyt k datu narození dítěte

Správně vyplněný tiskopis spolu s oddacím listem odevzdejte při příchodu do porodnice porodní asistentce. Porodnice nám tyto doklady předá, abychom mohli včas vyhotovit rodný list dítěte.

Svobodné, rozvedené a ovdovělé matky předloží na ÚMO 3 tyto doklady:

  • Svobodné - rodný list a občanský průkaz
  • Rozvedené - rodný list, občanský průkaz a rozvodovou listinu s vyznačením data právní moci
  • Ovdovělé - rodný list, občanský průkaz a úmrtní list manžela

V případě určení otcovství se s matkou dostaví otec dítěte s rodným listem a občanským průkazem (u rozvedených a ovdovělých může být určeno otcovství jen v tom případě, uplynulo-li 300 dnů od právní moci rozvodu či úmrtí manžela do data narození dítěte).

Rodný list dítěte (spolu s oddacím listem) vám bude, v případě, že jste odevzdali kompletní dokumentaci, zaslán poštou.

Bližší informace o rodném listu můžete získat:

Úřad městského obvodu v Plzni 3 - matrika
sady pětatřicátníků 7-9, I. poschodí č. dveří 39, 40
tel. 378 036 537, 378 036 518

Formulář ke stažení

Více informací na stránkách Městského obvodu Plzeň 3 a na formuláři „Prohlášení k narození dítěte“.