Předporodní příprava - kurzy pro těhotné

Kurzy předporodní přípravy vedené na Gynekologicko-porodnické klinice FN Plzeň vychází z poznatků, že strach, napětí a úzkost mění u člověka percepci bolesti.

Absolvování kurzů předporodní přípravy významně napomáhá budoucí mamince zmírnit vnímání porodní bolesti v průběhu porodu. Získáním kvalitních a srozumitelných informací o průběhu porodu a seznámením se s prostředím porodu již v průběhu těhotenství dochází u budoucích rodičů k eliminaci strachu z neznámého a vytvoření pozitivní psychické vazby na budoucí prostředí porodu. Praktickým nácvikem dovedností k porodu, kterému je také na kurzu předporodní přípravy věnován čas, získá budoucí maminka náhled, jak se u porodu může aktivně podílet na jeho průběhu. Cílem předporodních kurzů je, aby byla budoucí maminka dostatečně, kvalitně a srozumitelně informována, jak porod probíhá, jak prožít období porodu příjemněji, a jak může rodičce u porodu pomáhat její doprovod, který si sama zvolí. U úzkostných žen a žen, které mají obavy z porodu, pomáhá navštěvování předporodních kurzů již v průběhu těhotenství a to dosažením psychického zklidnění a uvolnění.

Varianty kurzu, náplň a cena:

Maxi kurz:

 • jednorázové sezení trvající 120 minut
 • náplní kurzu je seznámení s tím, co si zabalit s sebou do porodnice, kdy vyjet do porodnice, stručný popis průběhu fyziologického porodu a péče, která u porodu probíhá
 • budoucí maminka se dozví, jaké jsou využívané úlevové polohy při porodu, a jaké jsou další metody úlevy od bolesti při porodu
 • výklad je doplněn obrazovou dokumentací a prohlídkou porodního sálu
 • cena kurzu je 500Kč a zahrnuje jednu doprovodnou osobu
Velký klasický kurz, tj. 5 lekcí:
 • jedná se o 5 lekcí, kdy jedna lekce trvá 90 minut
 • kurz je rozsáhlejší, maminky se zde dozví, jaké věci si vzít s sebou do porodnice, kdy vyjet do porodnice, jaké jsou farmakologické a nefarmakologické metody úlevy od bolesti při porodu, základní informace o mechanismu porodu a fyziologickém průběhu porodu včetně průběhu šestinedělí, které jsou doplněny instruktážním videem
 • jednu z lekcí vedou neonatologické sestry, které budoucí maminky seznámí s kojením a správnou péčí o novorozence
 • maminky si mohou vyzkoušet praktický nácvik sezení na gymballu, jak správně dýchat při kontrakcích a také se seznámí se správnou technikou tlačení ve II. fázi porodu
 • teoretický výklad je doplněn obrazovou dokumentací, prohlídkou porodního sálu a umožní-li to kapacita pracoviště, tak také prohlídkou oddělení šestinedělí
 • cena kurzu je 1200Kč a zahrnuje jednu doprovodnou osobu po celou dobu trvání kurzu
Jak kurz probíhá?

Předporodní kurzy probíhají v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň, vždy od pondělí do pátku, v odpoledních hodinách. Kurz probíhá tak, aby skončil zhruba měsíc před stanoveným termínem porodu.

Kdy a jak se můžete do kurzu přihlásit?

Do kurzu se budoucí maminka může přihlásit kdykoli v průběhu těhotenství. Kapacita maxi kurzu je neomezená. Klasický kurz, zahrnující 5 lekcí, probíhá pouze jeden v měsíci, s kapacitou pro 8 maminek a jejich doprovod. Vzhledem k provozním možnostem a velkému zájmu je třeba se přihlásit včas. Přihlášky je možné zasílat na email gynkurzy@fnplzen.cz . Do emailu je nutné vždy uvést údaje o termínu porodu, telefonní číslo, emailovou adresu a o jaký kurz má maminka zájem. Další variantou, jak se na kurz předporodní přípravy přihlásit, je telefonicky, na telefonním čísle 377 105 234 (porodní sál).

Kdo nás provede kurzem?

Kurzem budoucí maminky a jejich doprovod provedou registrované porodní asistentky Bc.Lucie Kryslová, Mgr. Lenka Sosnovcová a Bc. Lucie Paternová, které mají několikaleté zkušenosti s vedením fyziologických porodů a asistencí u porodů komplikovaných, na porodním sále gynekologicko porodnické kliniky FN Plzeň.