Předporodní kurzy

Porod je jedinečný pro celou rodící se rodinu. To, jakým způsobem porod proběhne můžete mimojiné ovlivnit i tím, že se na něj připravíte.

Na předporodních kurzech se seznámíte s prostředím, provozem a personálem porodnice, získáte potřebné informace o těhotenství, průběhu porodu a poporodním období. Dozvíte se o možnostech péče při porodu (úlevové polohy, aromaterapie, masáže, hydroanalgézie, květové esence aj.), ale už v průběhu těhotenství můžete čerpat z možností opečování Vašeho těla i mysli (masáž hráze, relaxace, vizualizace, bylinná napářka, homeopatie aj.). Výhodou předporodních kurzů je možnost klást dotazy přímo porodní asistentce, ať už z oblasti těhotenství, porodu, šestinedělí, péče o miminko a kojení. Získané informace mohou přispět k větší psychické pohodě těhotné i partnera, případně jiné osoby, kterou si vybere jako doprovod k porodu. 

Varianty kurzu, náplň a cena:

Maxi kurz:

  • jednorázová lekce trvající 120 minut
  • náplní kurzu je seznámení s tím, co si zabalit s sebou do porodnice, kdy vyjet do porodnice, stručný popis průběhu porodu a péče, která u porodu probíhá
  • dozvíte se jaké jsou úlevové polohy při porodu, a jaké jsou další metody úlevy od bolesti při porodu
  • výklad je doplněn obrazovou dokumentací a prohlídkou porodního sálu
  • cena kurzu je 700 Kč a zahrnuje jednu doprovodnou osobu
Velký kurz, tj. 5 lekcí:
  • jedná se o 5 lekcí, kdy jedna lekce trvá 90 minut
  • kurz je rozsáhlejší, dozvíte se, jaké věci si vzít s sebou do porodnice, kdy vyjet do porodnice, jaké jsou farmakologické a nefarmakologické metody úlevy od bolesti při porodu, základní informace o mechanismu porodu a průběhu porodu včetně průběhu šestinedělí, které jsou doplněny instruktážním videem
  • jednu z lekcí vedou neonatologické sestry, které vás seznámí s kojením a správnou péčí o novorozence
  • teoretický výklad je doplněn obrazovou dokumentací, prohlídkou porodního sálu a umožní-li to kapacita pracoviště, tak také prohlídkou oddělení šestinedělí
  • cena kurzu je 2000 Kč a zahrnuje jednu doprovodnou osobu po celou dobu trvání kurzu
Jak kurz probíhá?

Předporodní kurzy probíhají v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň, ve všedních dnech, v odpoledních hodinách. Kurz probíhá tak, aby skončil nejpozději měsíc před stanoveným termínem porodu.

Kdy a jak se můžete do kurzu přihlásit?

Do kurzu se můžete přihlásit kdykoli v průběhu těhotenství. Kapacita maxi kurzu je neomezená. Klasický kurz, zahrnující 5 lekcí, probíhá pouze jeden v měsíci, s kapacitou pro 9 maminek a jejich doprovod. Vzhledem k provozním možnostem a velkému zájmu je třeba se přihlásit včas. Přihlášky je možné zasílat na email gynkurzy@fnplzen.cz. Do emailu je nutné vždy uvést údaje o termínu porodu, telefonní číslo, emailovou adresu a o jaký kurz má maminka zájem. Přesné termíny lekcí předporodních kurzů se dozvíte emailem, až budou porodní asistentky znát rozpis na porodním sále (většinou v polovině měsíce). Není tedy možné si vybírat z několika termínů.

Kdo nás provede kurzem?

Kurzem budoucí maminky a jejich doprovod provedou registrované porodní asistentky Bc.Lucie Kryslová, Mgr.Lenka Sosnovcová a Bc.Lucie Paternová.