Ultrasonografické centrum

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Pavel Vlasák, Ph.D. 

od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!
Telefon:   377 105 270
 

Rozpis ambulance:

 USG 1 ( Perinatologický ultrazvuk -  vchod R)

Pondělí:  10:00 - 14:00  -   perinatologický USG, včetně screeningu I. a II. trimestru
Úterý:       11:00 - 14:00  -    perinatologie včetně screeningu I. a II. trimestru
Středa:     7:00 -   9:00   -   perinatologie, včetně screeningu I. a II. trimestru
                9:00  - 14:00  -   poradna pro rizikové gravidity
Čtvrtek:    7:30 -  12:00  -   poradna pro rizikové gravidity
              12:00  - 14:00  -    perinatologie, včetně screenigu I. a II. trimestru
Pátek:      ----------
              
 
USG 2 ( Ultrazvuk GIA  - vchod P, 3.p. )
 
Úterý:   8:00- 12:00 perinatologie včetně screeningu I. a II. trimestru
 
USG 3 ( Onkogynekologický ultrazvuk - 377 105 270 vchod P, - 2 . p.) 
 
pondělí:    8:00 -   9:20   -  ambulance pro dědičná onemocnění (ADO) 
                 9:20 - 10:20   -   expertní USG
               10:20 - 13:30   -   onkogynekologie 
Úterý :      8:00 - 14:00   -  USG laparoskopická porada
              
Středa:    --------
Čtvrtek     8:00  -   9:20   -  ambulance pro dědičná onemocnění (ADO)
                9:20  - 10:00   -  onkogynekologie 
              
Pátek      8:00  - 13:00   - onkogynekologický indikační seminář
              

 

V ultrasonografickém centru Gynekologicko–porodnické kliniky, které se nachází v ambulantním traktu (vchod R) a v - 2 patře lůžkového traktu (vchod P),  jsou prováděna ultrazvuková vyšetření jak v průběhu gravidity, tak i gynekologická vyšetření. Tato vyšetření jsou prováděna na špičkových přístrojích fy  GE Voluson E10 a Samsung.

V průběhu gravidity nabízíme jak  screeningové USG vyšetření ve všech trimestrech těhotenství, tak i superkonziliární USG v případě zjištění vrozené vývojové vady u plodu, dále vyšetření u vícečetného těhotenství, při poruchách růstu plodu, při riziku vzniku anemie plodu při výskytu protilátek  či při jakémkoliv patologickém průběhu gravidity.  Úzce spolupracujeme s privátními gynekologickými ordinacemi v regionu i mimo region, s Ústavem lékařském genetiky FN i s ostatními externími genetickými ordinacemi a ústavy.  Je možné provést foto plodu zdarma.

Dále provádíme screeningové vyšetření na stanovení rizika Downova syndromu v I. trimestru (měření šíjového projasnění a zhodnocení biochemických markerů) screening preeklampsie (riziko vysokého krevního tlaku v těhotenství) dle standardu stanoveného Fetal Medicine Foundation v Londýně a. Na USG pracovišti pracuje několik lékařů, kteří úspěšně obdrželi certifikáty této mezinárodně uznávané organizace.

V gynekologii provádíme kompletní spektrum gynekologických sonografických vyšetření včetně vyšetření v onkogynekologii, urogynekologii, dětské gynekologii či sexuologii.

Pacientky jsou objednávány k vyšetření telefonicky buď ošetřujícím gynekologem  nebo se objednávají na vyšetření samy  (doporučení ošetřujícího gynekologa je vhodné). Neodkladné stavy vyšetřujeme okamžitě i bez objednání.

 

.