Ultrasonografické centrum

Vedoucí lékař:

as. MUDr. Pavel Vlasák  VLASAKP@fnplzen.cz

Telefon:  377 105 251
 

Rozpis ambulance:

Pondělí:  11,00 - 14,00
Úterý:     9,30 - 14,00
Středa:    7,00 - 14,00
Čtvrtek:  7,00 - 14,00
Pátek:     7,30 - 13,00

 

V ultrasonografickém centru Gynekologicko–porodnické kliniky, které se nachází v ambulantním traktu,  jsou prováděna ultrazvuková vyšetření jak v průběhu gravidity, tak i gynekologická vyšetření. Tato vyšetření jsou prováděna na špičkových přístrojích fy  GE Voluson E8, Siemens a Aloka.

V průběhu gravidity nabízíme jak  screeningové USG vyšetření ve všech trimestrech těhotenství, tak i superkonziliární USG v případě zjištění vrozené vývojové vady u plodu, dále vyšetření u vícečetného těhotenství, při poruchách růstu plodu, při riziku vzniku anemie plodu při výskytu protilátek  či při jakémkoliv patologickém průběhu gravidity.  Úzce spolupracujeme s privátními gynekologickými ordinacemi v regionu i mimo region, s Ústavem lékařském genetiky FN i s ostatními externími genetickými ordinacemi a ústavy.  Je možné provést foto plodu zdarma.

Dále provádíme screeningové vyšetření na stanovení rizika Downova syndromu v I. trimestru (měření šíjového projasnění a zhodnocení biochemických markerů) dle standardu stanoveného Fetal Medicine Foundation v Londýně. Na USG pracovišti pracuje několik lékařů, kteří úspěšně obdrželi certifikáty této mezinárodně uznávané organizace.

V gynekologii provádíme kompletní spektrum gynekologických sonografických vyšetření včetně vyšetření v onkogynekologii a urogynekologii.

Pacientky jsou objednávány k vyšetření telefonicky buď ošetřujícím gynekologem  nebo se objednávají na vyšetření samy  (doporučení ošetřujícího gynekologa je vhodné). Neodkladné stavy vyšetřujeme okamžitě i bez objednání.