Onkogynekologická ambulance (č. 6)

Obsazení ambulance:

lékaři:

As. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.     PRESLJ@fnplzen.cz
MUDr. Vladimír Kokeš           KOKES@fnplzen.cz
As. MUDr. Pavel Vlasák         VLASAKP@fnplzen.cz
MUDr. Jan Kosťun                 KOSTUNJ@fnplzen.cz
MUDr. Denis Berezovskiy    BEREZOVSKIYD@fnplzen.cz


setry:

Bc. Dagmar Soprová
Romana Cajthamlová
Mgr. Magda Menšíková

telefon: 377 105 429

 

Rozpis ambulancí: 

Pondělí:    07:15 – 10:00     MUDr. Vladimír Kokeš

               10:00 – 14:30     MUDr. Denis Berezovskiy, MUDr. Jan Kosťun

Čtvrtek :   07:15 – 10:00    MUDr. Vladimír Kokeš

                10:00 – 14:30    MUDr. D. Berezovskiy, MUDr. J. Kosťun, As. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.,  As. MUDr. Pavel Vlasák, MUDr. Kateřina Bláhová

 

Související odkazy: 

Ambulance zajišťuje konziliární vyšetření, konzultační činnost, dispenzarizaci/sledování pacientek s onkologickou problematikou.

Každý pátek v 8.00 probíhá onkochirurgický indikační seminář k operacím pod vedením přednosty kliniky nebo jeho zástupce, dále je přítomen další gynekolog - člen onkogynekologického týmu, onkolog a psycholog.

Všechny dostupné nálezy a výsledky jsou vítány. K jakémukoli neakutnímu vyšetření či konzultaci je nutno pacientku předem telefonicky objednat.

Informované souhlasy: