Poradna pro onemocnění děložního hrdla, Centrum onkologické prevence - COP

Obsazení ambulance:

lékaři:
Prof.. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.   BOUDAJ@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Bednářová       BEDNAROVAB@fnplzen.cz
MUDr. Jan Chytra                      CHYTRAJ@fnplzen.cz
MUDr. Jaromíra  Šubrtová        SUBRTOVA@fnplzen.cz
       
 

sestry:
Bc. Dagmar Soprová
Romana Cajthamlová

od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!

tel. :    377 105 266

Objednávky pacientek: 377 105 250 (mimo pátek)

Rozpis ambulancí:

Pondělí:     -
Úterý:       08:00 - 9:20         prof. MUDr. J. Bouda 
                 09:20- 12:00       MUDr. J. Šubrtová
                12:00- 14:00        MUDr. B. Bednářová 
Středa      08:00 - 12:00      MUDr. B. Bednářová
                 12:00- 14:00       MUDr. J. Chytra
 

Náplň práce:

Řešení komplexního spektra onemocnění děložního hrdla, t.j.: benigních onemocnění  děložního hrdla (nezhoubné tumory, polypy, kondylomatózní léze),  prekanceróz  a maligních tumorů děložního hrdla. Poradna poskytuje diagnostické možnosti detekce i léčebné možnosti nejen cervikálních patologií ale i patologií celého dolního genitálního traktu.

Součástí základního vyšetření je odběr cytologie na sklíčko či do tekutého média (LBC - Liquid Based Cytology), odběr genových sond na chlamydie či HPV infekci která může být iniciátorem nádoru  děložního hrdla, pochvy nebo i zevních rodidel. Součástí vyšetření je i kolposkopické vyšetření na úrovni "kolposkopické expertízy". Ve vybraných případech se provádí i biopsie k histologickému vyšetření vzorků postižené tkáně. Ambulance je vybavena přístroji špičkové úrovně, včetně fotostereokolposkopu s digitálním záznamem obrazu, který umožňuje pacientce nejen sledovat svůj nález a lépe tak pochopit podstatu onemocnění, ale především srovnání nálezů z jednotlivých vyšetření s posouzením vývoje patologického ložiska. Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je i dispensarizace žen po ošetření patologií dolního genitálního traktu.

 

Diagnostický komplement:  

Nadstandardní  binokulární kolposkop Olympus OCS 500 se studeným světlem, se zoomem  a s možností fotodokumentace a  archivace nálezů. Ke kolposkopu je  připojen monitor s možností zobrazení nálezu. Spolupráce s Šiklovým patologicko-anatomickým ústavem a Bioptickou laboratoří s.r.o. Plzeň (histologická a cytologická vyšetření) s možností revize  histologických či cytologických materiálů z jiných zdravotnických zařízení.

 

Organizace práce  v poradně pro onemocnění děložního hrdla 

1. návštěva:  k vyšetření je nutné se vždy předem objednat (tel.č.: 377 105 250).  Na první vyšetření se pacientka vždy dostaví s doporučením od svého ošetřujícího lékaře, s popsaným nálezem v oblasti děložního hrdla,  s výsledkem  cytologického ev. histologického vyšetření. Lékař s pacientkou probere anamnézu obtíží, vyhodnotí  výsledky vyšetření. Na základě výsledků všech dosavadních vyšetření je určen a navržen způsob řešení. V případě operačního řešení obdrží pacientka termín k operaci.

Další návštěvy: některé pacientky po provedených operacích zůstávají v péči naší ambulance po nezbytně nutnou dobu, následně jsou předány zpět do běžné péče ke svému gynekologovi.

V případě  nálezu maligního tumoru děložního hrdla jsou pacientky dále léčeny v našem onkogynekologickém centru a  v indikovaných  případech léčeny společně s onkology.

 

Operační metody v oblasti děložního hrdla prováděné na gynekologicko–porodnické klinice:  

Biopsie z děložního hrdla, LEEP ( elektrická klička - s možností  všech dostupných modifikací), konizace děložního hrdla skalpelem, jehlová konizace.

Informované souhlasy: