Poradna pro onemocnění zevních rodidel

Obsazení ambulance:

lékaři:
prof. . MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.   BOUDAJ@fnplzen.cz
MUDr. Jan Chytra                      CHYTRAJ@fnplzen.cz
MUDr. Barbora Bednářová       BEDNAROVAB@fnplzen.cz                                                                                                    
 
sestry:
Mgr. Magda Menšíková
Romana Cajthamlová
od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!

tel.: 377 105 219

Rozpis ambulancí:           
Úterý:      08:00 – 12:00     MUDr. Jan Chytra, 
                 12:00 – 14:30     prof. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.

ČÚterý:   12:00 – 14:00     MUDr. Barbora Bednářová     tel: 377 105 266

Náplň práce: 

Řešení komplexního spektra onemocnění zevních rodidel, t.j.: benigních onemocnění zevních rodidel (recidivující či těžké záněty vulvy,  nezhoubné tumory, kondylomatózní léze, dystrofické změny), prekancerózy a maligní tumory zevních rodidel.

 

Diagnostický komplement:  

 

Nadstandardní binokulární kolposkop Olympus OCS 500 se studeným světlem, se zoomem a s možností fotodokumentace a archivace nálezů. Ke kolposkopu je připojen monitor s možností zobrazení nálezu, spolupráce s Šiklovým patologicko-anatomickým ústavem a Bioptickou laboratoří s.r.o. Plzeň (histologická a cytologická vyšetření) s možností revize histologických či cytologických materiálů z jiných zdravotnických zařízení.

 

Organizace práce  v poradně pro onemocnění vulvy: 

1. návštěva k vyšetření je nutné se vždy předem objednat! Na první vyšetření se pacientka vždy dostaví s doporučením od svého ošetřujícího lékaře, s popsaným nálezem v oblasti zevních rodidel, popřípadě s výsledkem histologického či cytologického  vyšetření (byla- li provedena biopsie  ze zevních rodidel či odběr cytologie). Lékař s pacientkou probere anamnézu obtíží, vyšetří ji a navrhne plán dalších doplňujícíh vyšetření. V případě nutnosti provést  bioptické  vyšetření obdrží pacientka termín tohoto vyšetření.

Na základě výsledků všech dosavadních vyšetření je určena diagnóza a navržen způsob řešení. V případě operačního řešení dostane pacientka termín k operaci

Další návštěvy:  pacientky po provedených  operacích zůstávají v péči naší ambulance po nezbytně nutnou dobu, následně jsou předány zpět do běžné péče ke svému gynekologovi.
V případě onkogynekologických pacientek jsou na našem pracovišti dispenzarizovány a  v indikovaných  případech léčeny společně s onkology.
 
Operační metody v oblasti zevních rodidel (vulvy) prováděné na gynekologicko – porodnické klinice:
biopsie z vulvy, exstirpace ložisek vulvy, radikální excize  tumoru vulvy, prostá  vulvektomie,  radikální vulvektomie s inquinofemorální lymfadenektomií, výkony s detekcí sentinelové  uzliny, rekonstrukční  výkony s účastí plastického chirurga

Informované souhlasy: