Endokrinologická ambulance (č. 2)

Obsazení ambulance:

lékaři: 

 

MUDr. Pavel Tomeš       TOMESP@fnplzen.cz
MUDr. Lukáš Prajka       PRAJKAL@fnplzen.cz
MUDr. Jan Humplík        HUMPLIKJ@fnplzen.cz
 
sestry:
Jana Fischerová
Bc. Alena Divišová
 Mgr. Lenka Krejčová
 
od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!
tel.: 377 105 270 (úterý)
        377 105 283 (pátek)
     
Rozpis ambulancí:   
 
Úterý:         08:00 – 11:00   Endokrinologie+ sexuologie MUDr. Tomeš
                  12:00- 14:00     endometrióza kontroly MUDr. Humplík ( sudé týdny) 
Pátek:         8:00 - 13:00     endometrióza MUDr. Humplík/ MUDr. Prajka     

Nápň práce:

Ambulance gynekologické endokrinologie se zabývá celým spektrem hormonálních poruch od dětství až do období postmenopauzy. Ambulance se věnuje poruchám menstruačního cyklu, hormonálním poruchám vaječníků - stavům spojeným s nadprodukcí či naopak sníženou tvorbou některých hormonů (hyperandrogenní stavy, hyperprolaktinemie, předčasné ovariální selhání), kožním androgenním potížím. Poskytuje konzultace o užívání hormonální antikoncepce.

Ambulance se také věnuje komplexní léčbě endometriózy - zajišťuje její diagnostiku, farmakologickou a ve spolupráci s laparoskopickou poradnou i léčbu chirurgickou.

Součástí ambulance je i centrum klimakterické medicíny, které léčí akutní příznaky klimakteria a současně se i snaží předcházet následným degenerativním změnám organismu ženy.

Naše poradna spolupracuje s centrem asistované reprodukce, endokrinologickou ambulancí I. interní kliniky a osteocentrem FN Plzeň.

Diagnostické vybavení:

ultrazvuk, laboratorní metody

Užitečné odkazy: