In vitro fertilizace – IVF (tzv. umělé oplodnění)

IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen s.r.o.

Metoda nazývaná také jako mimotělní oplodnění nebo oplodnění ve zkumavce. Byla vyvinuta již před více než 30 lety a neustále se rozvíjí, zdokonaluje a zefektivňuje.

  • Je vhodná pro případy ženské neplodnosti s neprůchodností vejcovodů, pro těžší případy mužské neplodnosti, pro některé další příčiny neplodnosti zejména imunologické a pro případy, kdy předchozí léčba nebyla dosud úspěšná.
  • Spočívá v hormonální stimulaci vaječníků pacientky za účelem vývoje a dozrání většího počtu vajíček v obou vaječnících. Vajíčka se po dosažení optimálního stupně vývoje získávají z vaječníků transvaginální punkcí a aspirací – viz ovum.
  • Získaná vajíčka se ve zkumavce smísí se speciálně upravenými spermiemi z ejakulátu partnera eventuálně dárce (viz Inseminace vajíček spermiemi) = tzv. klasická IVF. V případě speciální mikromanipulační techniky zvané ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie) - se předem upravené spermie injikují pod mikroskopem do cytoplasmy vajíčka (jedna spermie do jednoho vajíčka).
  • V případě závažného andrologického faktoru, zejména při teratospermii - špatná morfologická kvalita spermií,můžeme nabídnout páru tzv. IMSI metodu (intracytoplasmic morphologically selected sperm injection) - výběr morfologicky nejlepších spermií ze vzorku ejakulátu při použití vysokého zvětšení tak, aby bylo možné vybrat opticky i kvalitativně nejlepší spermie k oplodnění.  

                       

  • PICSI je modifikace mikromanipulačního ICSI oplodnění, při kterém se k oplodnění používají pouze spermie, které jsou specificky selektovány (vybrány) vazbou na gel hyaluronanu. Hyaluronan je látka, která obklopuje vajíčko a podílí se na vazbě vajíčko-spermie. To znamená, že k oplodnění se používají pouze spermie se schopností specifické vazby na oocytární komplex. Tuto vazbu vykazují pouze zralé spermie, u kterých byl prokázán výrazně nižší výskyt chromozomálních anomálií.
  • Druhý den embryolog kontroluje oplození. Oplozená vajíčka se kultivují za speciálních podmínek a vyvíjejí se v embrya (viz. Kultivace vajíček a embryí). Po několika dnech kultivace – většinou 2-5 dnech se nejlepší embrya transferují do dělohy ženy – embryotransfer. Pro riziko vícečetného těhotenství se transferují do dělohy nejčastěji 1-2 embrya, o jejichž počtu rozhoduje léčený pár po domluvě s lékařem a s tendencí k transferu jednoho embrya - single embryo transfer - tak, aby se v budoucnu předešlo možným rizikům spojených s vícečetnou graviditou.
  • Zbylá embrya je možno zamrazit (kryokonzervovat) a uchovat pro pozdější použití (kryoembryotransfer – KET).