Těhotenství po IVF

Gravidita po IVF může probíhat zcela bez komplikací jako těhotenství vzniklá bez metod asistované reprodukce, ale často má svá specifika a rizika:

  • riziko potratu – riziko časného      potratu je u těhotenství po IVF lehce zvýšeno oproti běžné populaci. Souvisí      to spíše s indikací k léčbě IVF a onemocněním páru než samotnou IVF      technikou.
  • mimoděložní těhotenství
  • po IVF je asi 2% riziko      mimoděložního těhotenství oproti 1% riziku v běžné populaci. Riziko stoupá      u žen s poškozenými vejcovody např. po zánětech.
  • jiné těhotenské komplikace – např.      preeklampsie, gestační diabetes mellitus, předčasný porod – nesouvisí s      metodou oplodnění (IVF), spíše s charakterem léčeného páru (věkem,      predispozicemi, přidruženými nemocemi)

Vícečetná těhotenství

Nejčastější příčinou je transfer většího počtu embryí do dělohy. Vzácněji dochází k rozdělení jednoho embrya při jeho dalším vývoji – tzv. jednovaječná dvojčata.

Vícečetná těhotenství nejsou pro ženu zcela přirozená a mohou být provázena větším množstvím komplikací týkajících se jak matky, tak i plodů, zejména jedná-li se o více než dvojčetná těhotenství. Se zvyšujícím se počtem plodů v děloze se zkracuje délka trvání těhotenství, zvyšuje se riziko předčasného porodu, se všemi riziky s tím spojenými.

Proto se dnes považuje za optimální přenos nejlépe jednoho a nejvýše 2 embryí. V případě výskytu trojčetného či dokonce vícečetného těhotenství je nutno pečlivě zvážit možnost provedení selektivní redukce na maximálně dvojčetnou graviditu.

Redukce vícečetného těhotenství – je výkon prováděný na konci I. trimestru na žádost těhotné, který snižuje počet vyvíjejících se plodů na požadované 2 až 1 plod, s cílem dosažení co nejdelšího gestačního stáří a redukce rizik spojených s předčasným porodem dítěte o velmi nízké porodní hmotnosti. Riziko ztráty celé gravidity po tomto výkonu nepřesahuje obvykle 3%, je však významně nižší oproti riziku pro plody i matku v případě pokračování růstu všech plodů v děloze.