Rizika a komplikace léčby

  • hyperstimulační syndrom – OHSS – Jedná se o nadměrnou reakci na hormonální stimulaci, která se projeví výrazným zvětšením vaječníků, zvýšenou propustností cévní stěny s kolekcí tekutiny v dutině břišní či pohrudniční. Pacientka pociťuje tlakové bolesti v podbřišku, nevolnost eventuálně může i zvracet či mít pocit dušnosti. Objektivně se projeví zvětšením obvodu břicha a snížením objemu vyloučené moči. Při vystupňovaných obtížích je nutná krátkodobá hospitalizace. Při podezření na nadměrnou reakci vaječníků se vzniklá embrya mohou zamrazit a transferují se až po odeznění OHSS, což bývá nejčastěji během několika dnů až týdnů. OHSS se vyskytuje se asi v 2-5% případů, zvýšené riziko mají hlavně mladé a štíhlé ženy s poruchami ovulace či polycystickými vaječníky.
  • zánět pobřišnice po odběru oocytů – vzácná komplikace vznikající možným přenosem infekce z pochvy do břišní dutiny při odběru vajíček transvaginální punkcí. Prevencí je přeléčení eventuální poševní infekce před IVF cyklem a krátkodobá preventivní aplikace antibiotik.
  • zhoršení průběhu přidružených chorob – při vstupním pohovoru podrobně informujte lékaře o všech Vašich prodělaných i současných chorobách, zejména kardiovaskulárních a systémových, ke zhodnocení a odbornému posouzení všech rizik