Asistovaná reprodukce - úvod

Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UK v Plzni

Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje vysoce kvalitní komplexní léčbu neplodnosti v rámci Centra asistované reprodukce, jehož hlavní součástí je úsek asistované reprodukce (součást gynekologicko-porodnické kliniky).

Centrum asistované reprodukce využívá kvalitní odborné zázemí nejen gyn.-por. kliniky, ale i oddělení lékařské genetiky, diagnostických laboratoří a v případě potřeby i ostatních oddělení a klinik FN.

Úsek asistované reprodukce je detašovaným pracovištěm GPK sídlícím se středu města (B. Smetany 2, 301 00 Plzeň), kde velmi úzce spolupracuje se soukromým zařízením – IVF Zentren Prof. Zech – Pilsen s.r.o. Obě zařízení využívají společné prostory, zařízení, metody i postupy. Klienti tak profitují z výhod komplexní péče v rámci FN Plzeň i špičkového vybavení a mezinárodní spolupráce se zahraničními renomovanými pracovišti. 

Institut reprodukční medicíny a endokrinologie v Plzni je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky a profituje z využívání lůžkového fondu i celého odborného zázemí kliniky. V indikovaných případech nutné hospitalizace je možné nabídnout péči na standardním lůžku, v případě potřeby pak i na jednotce intenzivní péče. Dále klinika nabízí další vhodná vyšetření pro léčbu sterility, ke kterým patří laparoskopie a hysteroskopie - tzn. vyšetření vnitřního genitálu ženy a průchodnosti vejcovodů a eventuálně jejich řešení v jedné anestézii. Rovněž spolupracujeme s Centrem reprodukční imunologie Gynekologicko-porodnické kliniky.

Institut reprodukční medicíny  - IVF Zentren prof. Zech, s.r.o.

 

V současné době je tedy náš tým součástí mezinárodního seskupení odborníků pro reprodukční medicínu z ČR, Rakouska, Itálie, Švýcarska a Lichtenštejnska a vědeckých pracovníků, lékařů a zdravotníků gynekologicko-porodnické kliniky FN a lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Tento mezinárodní tým odborníků spolu každodenně on-line spolupracuje a společně léčí přes 2000 párů ročně. Dlouholeté bohaté zkušenosti, neustálé vzdělávání, stálá kontrola a zpětná vazba umožňuje zajištění nejvyšší kvality a užití nejnovějších poznatků při léčbě každého páru. Kvalita je zaručena i akreditací a certifikací pracoviště (ISO 9001).

V čele odborného seskupení stojí Univ. Prof. Dr. Med. Herbert Zech, dlouholetý předseda Rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endokrinologii a jeho syn Univ. Doc. Dr. Med. Nicolas Zech, odborník na reprodukční medicínu a genetiku.
(www.ivf.at; n.zech@ivf.at)