Porodní sál

Vedoucí lékař:
as. MUDr. Vladimír Korečko

e-mail:  KORECKOV@fnplzen.cz

Staniční sestra:
Bc. Ivana Hánová

e-mail:  HANOVAI@fnplzen.cz

Telefon: +420 377 105 234
 
Související odkazy:

Gynekologicko-porodnická klinika FN v Plzni spolu s novorozeneckým oddělením patří mezi síť perinatologických center, která zajišťují nejvyšší a nejkvalitnější možnou  péči o novorozence a o předčasně narozené děti v České Republice pro plzeňský a karlovarský region. Každý rok se u nás narodí přes 3100 - 3500 novorozenců a každému z nich je věnována maximální péče. Nynější gynekologicko-porodnická klinika byla otevřena v současné moderní podobě v roce 2007.

Na porodním sále je k dispozici šest porodních boxů. Každý box je vybaven porodním lůžkem, lůžkem pro relaxaci, vanou, vlastním sociálním zařízením s  relaxačním a masážním sprchovým koutem. Na každém porodním pokoji je  box pro novorozence s vyhřívaným lůžkem, kde dochází k prvotnímu ošetření, vážení a měření novorozence Na porodním sále je dále  pokoj  péče o maminky v předporodním období, které nejsou ještě zcela připraveny k porodu.  Dalším vybavením porodního traktu  je operační sál vyčleněný pouze pro císařské řezy.

Porodní pokoje jsou plně zařízené, kde rodička stráví I, II, III dobu  porodní a jsou vybaveny moderní technikou pro sledování plodu. Rodička, která je přijata na porodní pokoj, tento užívá s partnerem až do porodu, nikam již není přemísťována a zůstane na něm ještě 2 hodiny po porodu i s partnerem a novorozencem po nezbytném ošetření novorozeneckou sestrou. Na každém pokoji mají rodičky k dispozici různé relaxační pomůcky jako např. polohovací míče. Naše porodnice se snaží o rychlé navázání kontaktu mezi novorozencem a matkou. Každé rodičce i po císařském řezu je miminko co nejdříve přiloženo k prsu. Po dobu hospitalizace jsou našim maminkám k pomoci laktační poradkyně. Plod je u fyziologických porodů sledován pomocí kardiotokografu (což je přístroj sledující ozvy plodu) v určitých intervalech. V případě rizikového porodu se sleduje plod kontinuálně (tedy nepřetržitě). Mezi porodníky, porodními asistentkami a partnery očekávajícími narození nového potomka během porodu vzniká zvláštní, neopakovatelný vztah porozumění, pochopení, vzájemné vstřícnosti a spolupráce.