Onkogynekologie

Gynekologicko – porodnická klinika LF UK a FN Plzeň patří mezi 17 onkogynekologických center v České republice

Personální složení onkogynekologického centra:

Vedoucí onkogynekologického centra: 
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Gynekologové:
s atestací v onkogynekologii

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Presl., Ph.D.
As. MUDr. Pavel Vlasák, Ph.D.

MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.   

                                           
s atestací z klinické onkologie
MUDr. Vladimír Kokeš

UZ diagnostika:           
As. MUDr. Pavel Vlasák, Ph.D. 
MUDr. Martin Smažinka

Další gynekologové v týmu:
prof. . MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
MUDr. Petr Stráník 

Spolupracující pracoviště:

Vedoucí KOC             – prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Onkogynekologické centrum FN Plzeň je členem CEEGOG

Radioterapie              – MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Patologie                    – prof. MUDr. Michal Michal

Zobrazovací metody – prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

KARIM                       – MUDr. Richard Pradl, Ph.D.

Chirurgie                   – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Urologie                    – prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

 

Sestra:
Bc. Dagmar Soprová

Romana Cajthamlová

Lůžková kapacita: oddělení pooperační (GIB – přízemí kliniky), oddělení konzervativní gynekologie (GIIB – 2. patro kliniky).

Na těchto odděleních jsou hospitalizovány pacientky, které jsou vyšetřovány v souvislosti s podezřením na nádorové onemocnění či pacientky, které podstupují onkochirurgický operační výkon. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny sociálním zařízením se sprchovými kouty, ledničkou, nadstandardní pokoje jsou dále vybaveny televizorem, DVD přehrávačem, možností internetového připojení, rychlovarnou konvicí.

 Centrum zajišťuje:

 • konzultace pacientek při nejasném nálezu, diagnostických pochybách, terapeutické rozvaze, rozvaze o změně terapie
 • konzultace operačních postupů
 • konzultace komplikací onkologické léčby, recidiv zhoubných nádorů
 • onkogynekologické expertní ultrazvukové vyšetření
 • expertní kolposkopické vyšetření
 • endoskopické metody (hysteroskopie, laparoskopie)
 • ve spolupráci s dalšími pracovišti ostatní vyšetření: cystoskopie (Urologická klinika), CT, nukleární magnetická rezonance (NMR) (Klinika zobrazovacích metod, ORAK), vyšetření GIT – gastrointestinálního traktu (I. interní klinika, chirurgická klinika), pozitronová emisní tomografie (PET) (Klinika zobrazovacích metod)
 • interní vyšetření a anesteziologická konzilia
 • každá onkologická pacientka je po stanovení diagnózy nebo při změně terapie konzultována v onkogynekologickém týmu složeném z onkogynekologa, klinického onkologa/radioterapeuta a histopatologa
 • ambulantní diagnosticko-léčebné zákroky na děložním čípku: excize, LEEP, konizace
 • zkušený tým patologů a kvalitní cytologická laboratoř (Bioptická laboratoř s.r.o.)
 • ošetřující lékař je informován o průběhu péče
 • komplexní diagnostiku a chirurgickou léčbu všech typů gynekologických zhoubných nádorů a následnou dispenzarizaci
 • onkologická léčba /chemoterapie, radioterapie/ je zajišťována Onkologickou a radioterapeutickou klinikou v areálu FN Lochotín

Výzkumná činnost centra je zaměřena na problematiku nádorových markerů a ovariálního karcinomu, dále na problematiku nádorů hrdla děložního ze žlazových buněk a na speciální vyšetřovací metody lymfatických uzlin u nádorů z děložní sliznice. Několik našich originálních výzkumných projektů probíhá pod záštitou CEEGOG /Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group/.    

V roce 2015 jsme zachytili 232 pacientek se zhoubným nádorovým onemocněním, v roce 2016 bylo těchto záchytů 246 a v roce 2017 - 221.

Onkogynekologická ambulance - ONKOGYN l. a ll.

telefon: 377 105 429 či 219

Zajišťuje konziliární vyšetření, konzultační činnost, dispenzarizaci pacientek s onkologickou problematikou.

Po    7:15 – 10:00           MUDr. Vladimír Kokeš

        10:00 –14:30          MUDr. Denis Berezovskiy, MUDr. Jan Kosťun

Čt    7:15 – 10:00           MUDr. Vladimír Kokeš,

        10:00 – 14:30         MUDr. Denis Berezovskiy, MUDr. J. Kosťun, As. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., As. MUDr. Pavel Vlasák, MUDr. Kateřina Bláhová

Každý pátek v 8.00 probíhá onkochirurgický indikační seminář k operacím pod vedením přednosty kliniky nebo jeho zástupce, dále je přítomen další gynekolog - člen onkogynekologického týmu, onkolog a psycholog.  

Všechny dostupné nálezy a výsledky jsou vítány. K jakémukoli neakutnímu vyšetření či konzultaci je nutno pacientku předem telefonicky objednat.