Máte zhoršenou cytologii

Postup bude záležet na závažnosti, délce trvání zhoršených výsledků, nálezu na čípku a Vašich individuálních plánech. Nejprve konzultujte svého ošetřujícího gynekologa. Do naší specializované ambulance je možné se objednat na tel.: 377 105 250

Co Vás čeká?
  • Na první vyšetření se, pokud možno, dostavte s doporučením od svého ošetřujícího lékaře: s popsaným nálezem v oblasti děložního hrdla, s výsledkem/výsledky cytologického případně histologického vyšetření.
  • Probereme s Vámi anamnézu obtíží, společně vyhodnotíme výsledky dosavadních vyšetření.
  • Následně u Vás bude provedena expertní kolposkopie (tj. vyšetření děložního čípku optickým přístrojem).
  • Na základě výsledků všech dosavadních vyšetření je poté navržen způsob řešení.
  • Při rozhodování o dalším postupu společně probereme kromě závažnosti stavu také další okolnosti jako Váš věk a Vaše koncepční/těhotenské plány.
  • V případě operačního řešení obdržíte termín v době, kterou si sama zvolíte a která Vám nejvíce vyhovuje (s určitým zohledněním fáze menstruačního cyklu).

Poradna pro onemocnění děložního hrdla
Centrum onkologické prevence

Lékaři:
Doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.
MUDr. Barbora Bednářová
MUDr. Jan Chytra
MUDr. Jaromíra Šubrtová

sestry:
Bc. Dagmar Soprová - vedoucí ambulance
por. as. Romana Cajthamlová
por. as. Alena Divišová
por. as. Miloslava Farajzlová

Telefon: 377 105 266 (ambul. č. 5)
Objednávky pacientek: 377 105 250

 

Vysvětlení pojmů užívaných v našem Centru onkologické prevence:
Onkologická cytologie (OC)

Onkologická cytologie je hlavní screeningovou (vyhledávací) vyšetřovací metodou. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové změny.
Základním vyšetřením je standardní cytologie s nátěrem buněk na podložní sklo – toto vyšetření spolu se základním kolposkopickým vyšetřením je součástí každé preventivní prohlídky u Vašeho ošetřujícího gynekologa.
Variantou je přesnější a lépe hodnotitelné cytologické vyšetření v tekutém médiu, kdy je odebraný materiál přenesen do speciální nádobky s tekutinou (LBC). Další výhodou této metody je možnost provedení dalších specializovaných vyšetření.

Expertní kolposkopické vyšetření

Abnormalita cytologického vyšetření je spolu s abnormálním kolposkopickým vyšetřením nejčastějším důvodem odeslání pacientky k expertnímu kolposkopickému vyšetření, kterou zajišťuje naše specializovaná ambulance.
Kolposkopická expertíza je nebolestivé vyšetření děložního čípku optickým vyšetřovacím přístrojem s aplikací speciálních roztoků s použitím světelných filtrů se stanovením klinické diagnózy. Někdy je toto vyšetření spojené s cílenými odběry tkáňových vzorků - biopsie. Celé toto vyšetření trvá cca 10 minut, není bolestivé a je dobře snášeno.
Dysplázie / prekancerózy / přednádorové změny
Prekancerózy čípku děložního jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovými kmeny HPV virů. Jejich diagnostika je založena na tzv. prebioptických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém vyšetření vzorku tkáně.
Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat (šířit se).
Léčba je závislá na stupni změn. U těžkých jsou nejčastějším léčebným zákrokem různé techniky konizace.

Techniky konizace

V případě chirurgického zákroku na čípku děložním se nejčastěji provádí tzv. LEEP (elektrická klička), tento výkon může být v naprosté většině případů proveden ambulantně – tzn. bez nutnosti hospitalizace. Další u nás prováděné výkony jsou konizace děložního hrdla skalpelem nebo jehlová konizace, ty se zpravidla provádí za hospitalizace.