Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii (ADO)

Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii (ADO)

Obsazení ambulance:

lékaři:
Doc. . MUDr. Jiří Presl, Ph.D.         PRESLJ@fnplzen.cz
As. MUDr. Pavel Vlasák, Ph.D.       VLASAKP@fnplzen.cz                                               As.MUDr. Jan Kosťun, Ph.D.          KOSTUNJ@fnplzen.cz                                                    MUDr. Petr Stráník                          STRANIKP@fnplzen.cz

 

 

sestry:
Bc. Dagmar Soprová
Romana Cajthamlová

od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!

telefon: 377 105 254

Ordinační hodiny:

pondělí 08:00 – 9:00

čtvrtek  8:00- 9:00

od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!

 

Náplň práce:

Nová Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii při FN Plzeň (ADO) zajišťuje spolupráci několika ambulancí/odborností v péči o pacientky s dědičnou dispozicí k nádorovému onemocnění. Pečujeme o zdravé či již nemocné jedince a jejich rodinné příslušníky, zajišťujeme poradenství a genetické testování. Ženy pozitivně testované (např: BRCA1 pozitivní, BRCA2 pozitivní, pacientky s Lynchovým syndromem ...) či jen s tzv. vysokým empirickým rizikem jsou zavzaty do sledovacích schémat. Centrum zahrnuje tyto odbornosti: pracoviště lékařské genetiky, onkogynekologické centrum a centrum onkologické prevence při GPK, chirurgickou kliniku a její mamocentrum, plastickou chirurgii, kliniku zobrazovacích metod, onkologii, 1. interní kliniku oddělení gastroenterologie a oční a kožní kliniku.

Na přiloženém letáku jsou uvedeny veškeré důležité informace pro pacientky vč. kontaktních údajů.

Neváhejte nás se svými dotazy kdykoli kontaktovat.

Letáky: