Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii (ADO)

Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii (ADO)

Obsazení ambulance:

lékaři:
As. MUDr. Jiří Presl, Ph.D.         PRESLJ@fnplzen.cz
Doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.   BOUDAJ@fnplzen.cz
As. MUDr. Pavel Vlasák          VLASAKP@fnplzen.cz

sestry:
Bc. Dagmar Soprová
Romana Cajthamlová

telefon: 377 105 254

Ordinační hodiny:

Každé sudé pondělí 10:00 – 13:00
Objednání: 377 105 219, Po, Čt  pouze v době ordinačních hodin.

Náplň práce:

Nová Ambulance pro dědičná onemocnění v onkologii při FN Plzeň (ADO) zajišťuje spolupráci několika ambulancí/odborností v péči o pacientky s dědičnou dispozicí k nádorovému onemocnění. Pečujeme o zdravé či již nemocné jedince a jejich rodinné příslušníky, zajišťujeme poradenství a genetické testování. Ženy pozitivně testované (např: BRCA1 pozitivní, BRCA2 pozitivní, pacientky s Lynchovým syndromem ...) či jen s tzv. vysokým empirickým rizikem jsou zavzaty do sledovacích schémat. Centrum zahrnuje tyto odbornosti: pracoviště lékařské genetiky, onkogynekologické centrum a centrum onkologické prevence při GPK, chirurgickou kliniku a její mamocentrum, plastickou chirurgii, kliniku zobrazovacích metod, onkologii, 1. interní kliniku oddělení gastroenterologie a oční a kožní kliniku.

Na přiloženém letáku jsou uvedeny veškeré důležité informace pro pacientky vč. kontaktních údajů.

Neváhejte nás se svými dotazy kdykoli kontaktovat.

Letáky: