O naší porodnici

Péče o matku a dítě (fetomaternální medicina) zahrnuje komplexní péči během těhotenství, porodu a šestinedělí. Cílem této péče je zajistit nekomplikovaný průběh těhotenství, včasnou identifikaci rizik či zachycení rozvoje patologických stavů v graviditě, bezpečný porod a minimalizace rizik v šestinedělí. Je tedy poskytována již od počátku gravidity.

Součástí jsou Vaše pravidelné návštěvy v těhotenských poradnách u privátních gynekologů v regionu. Při podezření na komplikaci v průběhu gravidity jste předána k vyšetření a další péči do specializovaných poraden Gynekologicko-porodnické kliniky.

Na našem pracovišti dále provádíme (na základě doporučení genetika) odběry plodové vody či odběry pupečníkové krve. Jsou zde prováděna i specializovaná ultrasonografická vyšetření v průběhu celé gravidity. Při ohrožení  zdravotního stavu matky či plodu jste hospitalizována na oddělení pro riziková a patologická těhotenství. Další péče o Vás a Vaše těhotenství je koordinována ve spolupráci s neonatology a v případě nutnosti i s dalšími specialisty.

Vzhledem k tomu, že Gynekologicko-porodnická klinika patří mezi jedno z perinatologických center v ČR, jsou zde koncentrovány veškeré závažné stavy v průběhu těhotenství, porodu či šestinedělí, které mohou ohrozit život jak Váš, tak i Vašeho plodu. Dále je snaha koncentrovat na našem pracovišti veškeré předčasné porody z Plzeňského a Karlovarského kraje již od hranice životaschopnosti plodu, to je od 22. týdne gravidity, další péče o předčasně narozené plody probíhá na Neonatologickém oddělení, které se nachází ve stejné budově jako Gynekologicko-porodnická klinika.

V rámci předporodní přípravy nabízí naše pracoviště předporodní kurzy, které vedou zkušené porodní asistentky. Naší snahou je zajistit Vám bezpečný porod, který probíhá na jednom ze šesti porodních sálů vybavených veškerým příslušenstvím zajišťujícím pohodlí a intimitu v průběhu porodu, ale jsou vybaveny i nejmodernější přístrojovou technikou, umožňující nepřetržité sledování stavu jak plodu, tak i matky při výskytu komplikace. Na porodních sálech je možnost provádět základní porodnické operační výkony. V případě nutnosti ukončit těhotenství císařským řezem je tento výkon prováděn na operačním sále, který se nachází v bezprostřední blízkosti porodních sálů. Po porodu jste hospitalizována na oddělení péče o matku a novorozence. Na všech pokojích je možnost hospitalizace společně s novorozencem . Naše porodnice plně podporuje kojení novorozenců.