Příjem do porodnice

Při příjmu do porodnice je Vám a Vašemu miminku natočen kardiotokografický záznam, který zaznamenává, jak rychle tluče srdíčko miminka a zároveň umožňuje hodnotit děložní stahy. Během natáčení kardiotokografu porodní asistentka sepisuje příjmovou dokumentaci.

Součástí příjmu je měření tělesné teploty, krevního tlaku, pulzu, orientační vyšetření moči a event. ultrazvukové vyšetření. Potom následuje porodnické vyšetření lékařem nebo porodní asistentkou.

Podle toho v jaké fázi je porod, jste umístěna na porodní nebo těhotenský pokoj. Pokud však porod ještě neběží, jste umístěna na standardní pokoj na oddělení.

Při prokázaném odtoku plodové vody i bez přítomnosti kontrakcí, zůstáváte na těhotenském pokoji v prostorách porodního sálu.

Jak na porodním pokoji, tak na těhotenském pokoji nebo na oddělení, je opakovaně kontrolován stav Váš i Vašeho plodu. Intervaly mezi jednotlivými kontrolami se liší podle toho, zda je již porod v běhu či nikoli.