Oddělení pro riziková a patologická těhotenství

Vedoucí lékař:
As. MUDr. Jaroslava Karbanová Ph.D.  KARBANOVAJ@fnplzen.cz
 
Staniční sestra:
Bc. Petra Runtová                         RUNTOVAP@fnplzen.cz
 
tel.: +420 377 105 231
 
Související odkazy:
 Návštěvní hodiny:
Nadstandardní pokoje: 10:00 – 21:00

Standardní pokoje:        15:00 – 17:00 (víkendy a svátky 14:00 - 16:00)

Mimo vymezené časy návštěvy možné po domluvě s ošetřujícím personálem.

Prosíme návštěvy zejména o ohledy k dalším maminkám na standardních pokojích. 

 

Oddělení pro riziková a patologická těhotenství (GIA) se nachází ve 3. patře Gynekologicko – porodnické kliniky. Poskytuje péči klientkám, jejichž  těhotenství  je zatíženo závažným rizikovým stavem či kde již došlo k rozvoji některého z onemocnění, které by mohlo ohrozit jak zdraví či život matky, tak i stav plodu či plodů. Na oddělení jsou dále preventivně hospitalizovány pacientky před plánovanými císařskými řezy či před vyvoláním porodu. Součástí oddělení je kardiotokografická monitorovací místnost , kde je možno zároveň provádět kardiotokografická vyšetření až u 4 pacientek současně , dále sonografická vyšetřovna vybavena špičkovým ultrazvukem ( na tomto přístroji jsou prováděna USG vyšetření u hospitalizovaných pacientek i z jiných oddělení kliniky) a vyšetřovna, kde je možno provést kompletní porodnické i gynekologické vyšetření. V případě zhoršení zdravotního stavu pacientky či plodu je přímá návaznost péče na porodní sál.

Nejčastěji jsou na oddělení hospitalizovány pacientky, u kterých je zvýšené riziko předčasného porodu z různých důvodů ( předčasný odtok vody plodové, kontrakce děložní, zkrácení děložního hrdla), dále pacientky s komplikacemi při vícečetném těhotenství, při zvýšení krevního tlaku či rozvoji preeklampsie, pacientky, u nichž byla diagnostikována porucha růstu plodu, těhotné diabetičky či ženy s onemocněním srdce a samozřejmě i s jinými patologickými stavy v průběhu gravidity.

Klientky jsou na oddělení přijímány přes porodní sál, kde porodní asistentka vypisuje potřebnou dokumentaci, poté proběhne kompletní porodnické vyšetření lékařem. Ultrasonografické vyšetření je provedeno buď při přijetí k hospitalizaci na porodním sále nebo na oddělení. Péče o klientku na oddělení provádějí sekundární lékaři, kteří stav klientky a další postup péče konzultují s vedoucím lékařem oddělení. Vizita probíhá 2x denně sekundárním a službu majícím lékařem, 2x týdně probíhá velká vizita za přítomnosti přednosty či primáře kliniky.

Na oddělení je celkem 14 pokojů, z nichž 8 je dvoulůžkových, 6 je nadstandardních jednolůžkových. Vždy 2 pokoje mají jedno sociální zařízení (WC, koupelna, bidet, sprcha). Součástí nadstandardních pokojů je TV, radio a internetové připojení. Poplatek za nadstandardní pokoj činí 500 Kč,-.

Klientky si mohou během hospitalizace vybírat z několika jídel denně, samozřejmě jsou respektována dietní opatření.