Hysteroskopická ambulance


Obsazení ambulance: 

lékař:

MUDr. Jan Humplík           HUMPLIKJ@fnplzen.cz

MUDr. Kristýna Salátová  SALATOVAK@fnplzen.cz

MUDr. Lukáš Prajka         PRAJKAL@fnplzen.cz

MUDr. Lucie Betincová     BETINCOVAL@fnplzen.cz

sestry:
Hana Hohausová
Bc. Alena Divišová
Bc. Monika Maříková
 
od 1.9.2022 telefonická komunikace
a objednávky vyšetření pouze na tel. 377 105 442!
telefon: 377 105 283  
 
Ordinační hodiny:
Pondělí:                 08:00 – 14:00 
 

Objednání: telefonicky 377 105 283 nejlépe v době ordinačních hodin.

Náplň práce: 

Hysteroskopická ambulance se zabývá kompletním spektrem nitroděložních patologií, jejich diagnostikou, léčbou a dispenzarizací rizikových pacientek. Provádíme celý rozsah hysteroskopické operativy, od jednoduchých diagnostických zákroků v lokální anestezii v ambulantním režimu, až po složité výkony transcervikální chirurgie v narkoze, jako jsou operace některých vrozených vývojových vad či remodelace děložní dutiny při Ashermanově syndromu. Část hysteroskopických zákroků provádíme v tzv. režimu See&Treat - tzn. na vyšetření v naší ambulanci bezprostředně navazuje výkon v lokální anestezii. Úzce spolupracujeme s naším centrem asistované reprodukce a laparoskopickou ambulancí.

Organizace práce v hysteroskopické poradně: 

K vyšetření se předem objednejte. Na vyšetření se dostavte s doporučením od ošetřujícího lékaře a ev. s jinou dokumentací vztahující k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Vyšetření v hysteroskopické ambulanci zahrnuje standardní gynekologické vyšetření, sonografii (event. sonohysterografii), diagnostickou rozvahu a naplánování dalšího terapeutického postupu. V případě indikace hysteroskopického výkonu obdržíte informované souhlasy (viz níže) a žádanky na nezbytná předoperační vyšetření dle typu a náročnosti zákroku. 

Hysteroskopické výkony na GPK FN Plzeň:

Ambulantní režim:

Diagnostická hysteroskopie (3,5 mm; 5 mm hysteroskopy)

Menší operační zákroky (biopsie, polypektomie, úprava IUD…)

Hospitalizační režim:

Myomektomie, rozsáhlejší polypektomie, ablace endometria, operace děložních vad,   

Ashermanův syndrom (unipolární a bipolární elektrochirurgie, Resection Master)

Operační výkony v celkové narkóze u pacientek se zvýšeným operačním rizikem

Informované souhlasy: