Management, léčba neplodnosti

Neplodnost

Neplodnost je definovaná jako neúspěšná snaha páru o otěhotnění, trvající déle než dva roky. Doporučuje se však, vyhledat odbornou lékařskou pomoc, pokud se nezdaří otěhotnět, již po roce snahy a při pravidelném nechráněném styku.

Vyšetření

 • Prvním krokem v léčbě neplodnosti je zjištění jejích příčin.
 • Při první návštěvě v ambulanci pro neplodné páry stanoví lékař individuální vyšetřovací plán a provede základní vyšetření (gynekologické vyšetření, ultrazvuk malé pánve, náběr hormonálního profilu ženy, sérologické vyšetření krve ženy i muže - krevní skupina a RH faktor, vyšetření vybraných infekčních onemocnění - hepatitidy, lues, HIV).
 • Krátký výpis ze zdravotnické dokumentace od svého gynekologa může pak urychlit celou léčbu a usnadnit vytvoření léčebného plánu. Pacientkám doporučujeme, aby si od svého lékaře kromě doporučení k léčbě přinesly také výpis z gynekologické dokumentace, aby se některá vyšetření nemusela opakovat.
 • V případě indikace dalších specializovaných vyšetření Gynekologicko-porodnická klinika v Plzni disponuje jak erudovaným týmem lékařů a dalších specialistů, tak i moderní vyšetřovací a endoskopickou technikou, kterou můžeme našim klientům kdykoliv nabídnout k využití.
 • Rovněž kvalitní laboratorní zázemí umožňuje kompletní diagnostiku, zejména endokrinologickou, imunologickou a genetickou.
 • Na úspěšné diagnostice a léčbě neplodnosti má též velký podíl hysteroskopické pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky, vedené MUDr. Janem Humplíkem, HUMPLIKJ@fnplzen.cz
 • Samozřejmostí je také úzká spolupráce s ambulancí Urologické kliniky (andrologickou  ambulancí) a Oddělením lékařské genetiky FN Plzeň.

Příčiny neplodnosti

V dnešní době se udává, že u nechtěně neplodných párů se v 50% nachází příčina u ženy, ve 40% u muže a v přibližně 20% mohou být příčiny u muže i ženy současně.

 • tubární faktor – dříve jedna z nejčastějších příčin poruchy plodnosti u žen, způsobená neprůchodností vejcovodů – nejčastěji po gynekologických zánětech i asymptomatických nebo jako možný následek po zánětu slepého střeva
 • andrologický (mužský) faktor – v současné době zaujímá až 40-ti % podíl na nechtěné sterilitě párů. Stále stoupá procento mužů se zhoršenými parametry spermiogramu. Je zaznamenán trvalý pokles plodnosti mužů ve vyspělých zemích, představovaný ponejvíce nepříznivými vlivy životního prostředí, moderního životního stylu, pracovních podmínek a celkového způsobu života. K dalším příčinám patří i neplodnost mužů získaná po úrazech, zánětech, operacích, onkologické léčbě apod.
 • ovariální  faktor – příčina vychází z porušené funkce vaječníků – kterou představuje například anovulace (neschopnosti vaječníku umožnit vyzrávání a uvolňování vajíček- oocytů) což bývá nejčastěji u žen s tzv. polycystickými - polyfolikulárními vaječníky nebo to mohou být stavy po operacích a onkologické léčbě nebo může být příčina v předčasném ovariálním selhání.
 • endometrióza – přítomnost ložisek podobných sliznici děložní mimo její obvyklou lokalizaci, která se tak vyskytuje z víceméně neznámých příčin, negativně ovlivňuje proces oplodnění, migrace (pohyb) a nidace (uhnízdění) vajíčka.
 • imunologický faktor – různé druhy protilátek, které se mohou vyskytovat v krvi muže i ženy, v seminální plasmě muže či ovulačním hlenu nebo folikulární tekutině ženy, mohou zabránit pohybu spermií, zamezit splynutí vajíčka se spermií či zvyšovat riziko potratu.
 • idiopatický faktor – přesná příčina nebyla současnými vědeckými poznatky objasněna. Mezi tyto příčiny bychom mohli přiřadit tzv. psychogenní faktor nebo imunologické příčiny neplodnosti, které se nemusí vždy podařit v plném rozsahu objasnit.

Velkou část těchto příčin lze většinou úspěšně léčit metodami asistované reprodukce, převážně in vitro fertilizací a jejími technikami.

Jako samostatná a často hůře řešitelná je situace různých vývojových anomálií zevního i vnitřního genitálu a jiné sdružené vady.

Léčba

Na základě nezbytných vyšetření je stanovena diagnóza a navržena vhodná a efektivní léčba.

 • Kontrolovaná ovariální stimulace, indukce ovulace
  Některé případy ženské neplodnosti jsou léčitelné hormonální léčbou, která vede k dozrávání a uvolňování vajíček z vaječníků.
 • Intrauterinní inseminace
  Intrauterinní inseminace je výkon, při kterém jsou speciálně upravené  spermie aplikovány do dutiny děložní. Metoda je vhodná zejména pro lehčí formy mužské a některé formy ženské neplodnosti. Při úplné mužské neplodnosti je možno použít darované spermie z kryobanky.
 • In vitro fertilizace – IVF