Centrum fetální medicíny

Centrum fetální medicíny (CFM) pod hlavičkou Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň zajišťuje komplexní péči pro těhotné ženy v plzeňském a karlovarském regionu. Péče o nastávající maminky probíhá od počátku těhotenství až do porodu. Cílem centra je především péče o ty ženy, které již do těhotenství vstupují s učitým rizikem či onemocněním tak, abychom mohli zajistit adekvátní péči již od počátku těhotenství a aby tyto ženy byly pod odborným dozorem v celém jeho průběhu. Veškerá prováděná vyšetření podle nejnovějších medicínských trendů však CFM zajišťuje i zcela zdravým těhotným ženám.

Ambulance ultrazvukové diagnostiky

Invazivní prenatální vyšetření