Průběh porodu v naší porodnici


Samotný porod

Průběh samotného porodu je tradičně členěn do několika fází, které se nazývají porodní doby.