Novinky

 • NOUZOVÝ STAV

  Vzhledem ke druhé vlně koronavirové infekce a vyhlášenému nouzovému stavu jsme nuceni odložit neakutní operace do doby zlepšení současných podmínek. O nový termín operaci si zavolejte na tel. 377 105 254 s časovým odstupem. Věříme, že tuto nenadálou situaci, která nás velice mrzí, pochopíte. Děkujeme. Tým gynekologicko-porodnické kliniky.

  ... Zobrazit více

 • Předporodní kurzy a cvičení pro těhotné

  Od 1.6. je opět možné navštěvovat naše předporodní kurzy a cvičení pro těhotné.Zobrazit více

 • OTEC U PORODU

  Od 20. dubna 2020 od 12:00 je umožněna přítomnost otce u porodu, nebo jiného osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti, za těchto podmínek:

  Přítomná osoba u porodu:

  · musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění,

  · umožní zaměstnancům Gynekologicko-porodnické kliniky změřit svou... Zobrazit více

 • Upozornění

  Vzhledem k pandemii koronavirové infekce a vyhlášenému nouzovému stavu jsme nuceni odložit veškeré neakutní konzultace a odborné výkony do doby zlepšení současných podmínek. Věříme, že tuto nenadálou situaci, která nás velice mrzí, pochopíte. Děkujeme. 


   


   Zobrazit více

 • Zákaz návštěv

  Z důvodu současné epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu v České republice vedení FN Plzeň vyhlašuje zákaz návštěv v celé Fakultní nemocnici Plzeň. Tento zákaz návštev pacientů platí pro všechna oddělení a kliniky ve FN Plzeň bez vyjimky, od 20.4.2020 od 12:00hod. je možný pobyt otce u porodu. Zobrazit více

 • Nová možnost léčby hyperaktivního močového měchýře!

  Urogynekologické pracoviště GPK nabízí ženám s nechtěným únikem moči novou možnost léčby hyperaktivního močového měchýře – aplikace botulotoxinu do jeho stěny. Jedná se o indikovanou léčbu v případě, že pacientka netoleruje farmakoterapii či tato léčba u ní není dostatečně účinná. Lékaři-specialisté byly vyškoleni na mezinárodním akreditovaném pracovišti v Lublani ve Slovinsku.

  Pro tento typ inkontinence rovněž již dva roky nabízíme pacientkám neuromodulaci močového měchýře, která je prováděna ve spolupráci s MUDr. Holečkovou na neurochirurgické klinice.

  Další novinky z ... Zobrazit více

 • Den otevřených dveří Gynekologicko-porodnické kliniky

  Gynekologicko-porodnická klinika má otevřené dveře nejen pro své pacientky, ale i pro kolegy z oboru, soukromé gynekology celého regionu. 8.září 2016 se uskutečnilo první setkání, jehož cílem bylo představit privátním kolegům chod celé kliniky, včetně moderního vybavení. Více zde.Zobrazit více

 • Poděkování

  Když jsem byla odeslána mým ošetřujícím lékařem na Gynekologicko porodnickou kliniku FN Plzeň k panu Doc. MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D, abych vyřešila svůj zdravotní problém, neměla jsem zrovna velkou radost. Zvláště proto, že mé závažné chronické neurologické onemocnění  vyžaduje zvláštní péči. Při indikační schůzce mě Doc. Kališ "vyrazil dech" nejen svým milým, sympatickým a zároveň vysoce odborným přístupem, ale i snahou mně vyjít vstříc v termínu hospitalizace a požadavku na ošetření navíc ( pomoc sester při napojení přístroje zajišťujícího mé fungování) a pokud možno i
  ... Zobrazit více
 • Poděkování fotografce Ivce Váchové

  Celý tým lékařů a porodních asitentek GPK děkuje Ivce Váchové za veškerý čas, který nám věnovala při pořizování fotografií zachycujících každodenní běh života na porodnici a gynekologii.Zobrazit více